Intussen werken de acht partijen - de federale meerderheidspartijen en de groenen - naarstig aan een reeks amendementen en bijkomende toelichtingen die een antwoord moeten bieden op het advies van de Raad van State over de hervorming van de Senaat, de constitutieve autonomie voor het Brussels gewest en de Duitstalige gemeenschap. Uit een eerste lezing van de adviezen, die eind vorige week toekwamen, blijken er geen grondwettelijke bezwaren tegen de verschillende wetsvoorstellen en voorstellen van bijzondere wet, stelt Verherstraeten. Wel heeft de Raad van State moeite met de mogelijkheid om gemeenschappelijke decreten uit te vaardigen omdat dit een rechtsvorm is die niet bestaat. De verschillende deelstaatparlementen kunnen overigens wel identieke decreten goedkeuren. De antwoorden op de opmerkingen van de Raad van State en eventuele amendementen, die de acht partijen momenteel voorbereiden, moeten ook groen licht krijgen van de COMORI. De kans dat dit al op de vergadering van komende week zal gebeuren, wordt klein geacht. Staatssecretaris Verherstraeten is het intussen niet eens met diegenen die zeggen dat de staatshervorming in het slop zit. "De staatshervorming zit nog altijd op schema. Ik kan daar ook aan toevoegen dat de 8 politieke partijen volgende week - wellicht op dinsdag - opnieuw bijeenkomen in de COMORI om het definitieve startschot te geven voor de tweede fase van de staatshervorming, namelijk de overdracht van de bevoegdheden en de financieringswet", zegt Servais Verherstraeten. (OLIVIER VIN)

Intussen werken de acht partijen - de federale meerderheidspartijen en de groenen - naarstig aan een reeks amendementen en bijkomende toelichtingen die een antwoord moeten bieden op het advies van de Raad van State over de hervorming van de Senaat, de constitutieve autonomie voor het Brussels gewest en de Duitstalige gemeenschap. Uit een eerste lezing van de adviezen, die eind vorige week toekwamen, blijken er geen grondwettelijke bezwaren tegen de verschillende wetsvoorstellen en voorstellen van bijzondere wet, stelt Verherstraeten. Wel heeft de Raad van State moeite met de mogelijkheid om gemeenschappelijke decreten uit te vaardigen omdat dit een rechtsvorm is die niet bestaat. De verschillende deelstaatparlementen kunnen overigens wel identieke decreten goedkeuren. De antwoorden op de opmerkingen van de Raad van State en eventuele amendementen, die de acht partijen momenteel voorbereiden, moeten ook groen licht krijgen van de COMORI. De kans dat dit al op de vergadering van komende week zal gebeuren, wordt klein geacht. Staatssecretaris Verherstraeten is het intussen niet eens met diegenen die zeggen dat de staatshervorming in het slop zit. "De staatshervorming zit nog altijd op schema. Ik kan daar ook aan toevoegen dat de 8 politieke partijen volgende week - wellicht op dinsdag - opnieuw bijeenkomen in de COMORI om het definitieve startschot te geven voor de tweede fase van de staatshervorming, namelijk de overdracht van de bevoegdheden en de financieringswet", zegt Servais Verherstraeten. (OLIVIER VIN)