SOS Kinderdorpen bevroeg online, onder meer via e-mail, in totaal bijna vierhonderd jongvolwassenen. SOS Kinderdorpen geeft aan dat de representativiteit van de peiling beperkt is, maar volgens de organisatie geeft ze wel een idee en is ze een "aanzet voor verder onderzoek". Een vierde van de bevraagde jongeren had een ervaring in de jeugdzorg: vaak verbleven ze in een jeugdhulpvoorziening. Drie vierde van de deelnemers had geen jeugdhulpervaring. De cijfers in de peiling liggen hoger dan SOS Kinderdorpen verwacht had. Maar Hilde Boeykens, directrice van SOS Kinderdorpen, zegt dat de praktijk al jaren leert dat de Vlaamse jeugdzorg weinig oplossingen biedt om broers en zussen samen op te vangen. "Door praktische belemmeringen worden broers en zussen vaak noodgedwongen van elkaar gescheiden." Toch gaf ruim negen op de tien deelnemers aan de peiling aan het "redelijk tot heel belangrijk" te vinden dat broers en zussen het recht krijgen om samen op te groeien. Als een eerste stap in die richting pleit SOS Kinderdorpen daarom voor een nieuw kinderrecht: het recht om samen met broers of zussen op te groeien. Op dit moment is er geen enkele wet die de band tussen broers of zussen beschermt, klinkt het. (Belga)

SOS Kinderdorpen bevroeg online, onder meer via e-mail, in totaal bijna vierhonderd jongvolwassenen. SOS Kinderdorpen geeft aan dat de representativiteit van de peiling beperkt is, maar volgens de organisatie geeft ze wel een idee en is ze een "aanzet voor verder onderzoek". Een vierde van de bevraagde jongeren had een ervaring in de jeugdzorg: vaak verbleven ze in een jeugdhulpvoorziening. Drie vierde van de deelnemers had geen jeugdhulpervaring. De cijfers in de peiling liggen hoger dan SOS Kinderdorpen verwacht had. Maar Hilde Boeykens, directrice van SOS Kinderdorpen, zegt dat de praktijk al jaren leert dat de Vlaamse jeugdzorg weinig oplossingen biedt om broers en zussen samen op te vangen. "Door praktische belemmeringen worden broers en zussen vaak noodgedwongen van elkaar gescheiden." Toch gaf ruim negen op de tien deelnemers aan de peiling aan het "redelijk tot heel belangrijk" te vinden dat broers en zussen het recht krijgen om samen op te groeien. Als een eerste stap in die richting pleit SOS Kinderdorpen daarom voor een nieuw kinderrecht: het recht om samen met broers of zussen op te groeien. Op dit moment is er geen enkele wet die de band tussen broers of zussen beschermt, klinkt het. (Belga)