"We moeten ze zien als een instrument in de collectieve strijd tegen COVID-19, niet als een middel om zich individueel te beschermen. Doel is om te vermijden dat kleine druppeltjes zich verspreiden in de publieke ruimte en dus om de mogelijkheid te beperken dat het virus wordt overgedragen", zegt professor Jean-Michel Foidart, vast secretaris van de Académie. De handgemaakte stoffen maskers filteren slechts 70% van de virale deeltjes. Chirurgische maskers filteren 89%. Het tekort aan die maskers "moet aanzetten tot de productie van meer maskers", zeggen de leden van de Académie. "Een stoffen masker kan niet langer dan zes uur gedragen worden. Het moet correct geplaatst worden, om lekken te vermijden en de neus, de mond en de kin te bedekken. Het masker moet met de elastieken afgenomen worden, zonder het gezicht daarmee aan te raken. De gebruiker moet onmiddellijk de handen wassen nadat ze afgenomen zijn. Het masker moet ook frequent gewassen worden, ideaal een keer per dag, op tachtig graden", zegt Foidart ook. Het advies geldt maar voor deze periode van corona. Zeker nu de beter beschermende FFP2- en FFP3-maskers (die bijna 100% filteren) vooral voorbehouden zijn voor het personeel van de thuiszorg, de ziekenhuizen en woonzorgcentra. Het advies komt er nu een nieuwe expertengroep nog maar pas in het leven is geroepen om duidelijkheid te scheppen over het dragen van mondmaskers. Om die reden vaardigt de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB), de Nederlandstalige tegenhanger van de ARMB, geen advies uit. "De expertengroep zal een advies hierover zeer snel klaarhebben", zegt voorzitster van de KAGB, Brigitte Velkeniers. "Het is belangrijk om dat advies uit te vaardigen op basis van wetenschappelijke feiten. Te veel adviezen geven is contraproductief." Velkeniers herhaalt dat het essentieel is om de de huidige maatregelen te blijven opvolgen, zoals voldoende afstand bewaren en frequent de handen te wassen. Op dit moment raadt de overheid het dragen van een mondmasker niet aan voor iedereen. Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor volksgezondheid, zou op basis van de conclusies van de experts tegen maandag een richtlijn opstellen die de respons van de Belgische overheden moet uniformiseren. (Belga)

"We moeten ze zien als een instrument in de collectieve strijd tegen COVID-19, niet als een middel om zich individueel te beschermen. Doel is om te vermijden dat kleine druppeltjes zich verspreiden in de publieke ruimte en dus om de mogelijkheid te beperken dat het virus wordt overgedragen", zegt professor Jean-Michel Foidart, vast secretaris van de Académie. De handgemaakte stoffen maskers filteren slechts 70% van de virale deeltjes. Chirurgische maskers filteren 89%. Het tekort aan die maskers "moet aanzetten tot de productie van meer maskers", zeggen de leden van de Académie. "Een stoffen masker kan niet langer dan zes uur gedragen worden. Het moet correct geplaatst worden, om lekken te vermijden en de neus, de mond en de kin te bedekken. Het masker moet met de elastieken afgenomen worden, zonder het gezicht daarmee aan te raken. De gebruiker moet onmiddellijk de handen wassen nadat ze afgenomen zijn. Het masker moet ook frequent gewassen worden, ideaal een keer per dag, op tachtig graden", zegt Foidart ook. Het advies geldt maar voor deze periode van corona. Zeker nu de beter beschermende FFP2- en FFP3-maskers (die bijna 100% filteren) vooral voorbehouden zijn voor het personeel van de thuiszorg, de ziekenhuizen en woonzorgcentra. Het advies komt er nu een nieuwe expertengroep nog maar pas in het leven is geroepen om duidelijkheid te scheppen over het dragen van mondmaskers. Om die reden vaardigt de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB), de Nederlandstalige tegenhanger van de ARMB, geen advies uit. "De expertengroep zal een advies hierover zeer snel klaarhebben", zegt voorzitster van de KAGB, Brigitte Velkeniers. "Het is belangrijk om dat advies uit te vaardigen op basis van wetenschappelijke feiten. Te veel adviezen geven is contraproductief." Velkeniers herhaalt dat het essentieel is om de de huidige maatregelen te blijven opvolgen, zoals voldoende afstand bewaren en frequent de handen te wassen. Op dit moment raadt de overheid het dragen van een mondmasker niet aan voor iedereen. Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor volksgezondheid, zou op basis van de conclusies van de experts tegen maandag een richtlijn opstellen die de respons van de Belgische overheden moet uniformiseren. (Belga)