Door de gebrekkige voorbereiding op een wereldwijde pandemie van het COVID-19-virus werden de Europese staten volgens de academici gedwongen om de meest ingrijpende sociale noodmaatregelen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog uit te vaardigen, zoals de inperking van de bewegingsvrijheid van de bevolking voor een nog niet nader bepaalde periode. "Nu de eerste schok en het ongeloof voorbij zijn, lijkt het noodzakelijk om na te denken over deze keuze en de gevolgen ervan", zegt Yves Moreau van de KU Leuven. Beleid wordt volgens de academici niet enkel gebaseerd op wetenschap en data. "Beleid is evenzeer gebaseerd op onze keuzes en prioriteiten die voortkomen uit het belang dat we expliciet of impliciet hechten aan verschillende waarden en de mate waarin we de inzet ervan belangrijk vinden", legt Moreau uit. De academici hebben een lijvig document van meer dan 200 bladzijden samengesteld waarin de kennis uit de sociale en menswetenschappen aan bod komt. Volgens de academici is die ondervertegenwoordigd in de Expert Groep voor de Exit-Strategie die de regering instelde. De academici bekijken de crisis vanuit een sociologische bril. Ze omschrijven de coronapandemie als een "wicked problem". "Letterlijk vertaald is het een lastig, netelig, gemeen probleem. Het is een heel complex probleem, het is uniek, de volledige omvang noch de precieze oplossing zijn gekend", legt Moreau uit. "Als we de Corona-crisis als een wicked problem benaderen en niet louter als een voorbijgaand probleem binnen de publieke gezondheid, geven we toe dat je dit niet kan aanpakken zoals een andere crisis waarbij je weet wat werkt en wat niet werkt. Dan moeten we het probleem dringend breder aanpakken, niet enkel als een medisch maar als een maatschappelijk probleem", benadrukt Moreau. "Ons voorstel is om te focussen op de wisselwerking tussen hoe vooruitziend (anticipatief) we moeten zijn bij een crisis en hoe we daar meerdere en samenwerkende partijen (disciplines) bij kunnen betrekken." In het document, bestaande uit 50 bijdragen van 120 academici en veldwerkers, stellen ze een inventaris van voorstellen voor die de exit uit de lockdown, en de daaruit voortvloeiende gevolgen, dragelijker maken voor de bevolking. Ze formuleren korte, middellange en langetermijn voorstellen. De tekst is gestructureerd in 7 hoofdstukken: politiek en crisis, communicatie en technologie, rechten en justitie, gezondheid, sociale kwesties, opleiding en cultuur, en milieu en productie. Elk hoofdstuk telt verschillende expert-opinies, gestructureerd in vier delen: achtergrond en context, specifieke problemen die opgeroepen worden door de lockdown, aanbevelingen voor de toekomst, en een bibliografie. (Belga)

Door de gebrekkige voorbereiding op een wereldwijde pandemie van het COVID-19-virus werden de Europese staten volgens de academici gedwongen om de meest ingrijpende sociale noodmaatregelen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog uit te vaardigen, zoals de inperking van de bewegingsvrijheid van de bevolking voor een nog niet nader bepaalde periode. "Nu de eerste schok en het ongeloof voorbij zijn, lijkt het noodzakelijk om na te denken over deze keuze en de gevolgen ervan", zegt Yves Moreau van de KU Leuven. Beleid wordt volgens de academici niet enkel gebaseerd op wetenschap en data. "Beleid is evenzeer gebaseerd op onze keuzes en prioriteiten die voortkomen uit het belang dat we expliciet of impliciet hechten aan verschillende waarden en de mate waarin we de inzet ervan belangrijk vinden", legt Moreau uit. De academici hebben een lijvig document van meer dan 200 bladzijden samengesteld waarin de kennis uit de sociale en menswetenschappen aan bod komt. Volgens de academici is die ondervertegenwoordigd in de Expert Groep voor de Exit-Strategie die de regering instelde. De academici bekijken de crisis vanuit een sociologische bril. Ze omschrijven de coronapandemie als een "wicked problem". "Letterlijk vertaald is het een lastig, netelig, gemeen probleem. Het is een heel complex probleem, het is uniek, de volledige omvang noch de precieze oplossing zijn gekend", legt Moreau uit. "Als we de Corona-crisis als een wicked problem benaderen en niet louter als een voorbijgaand probleem binnen de publieke gezondheid, geven we toe dat je dit niet kan aanpakken zoals een andere crisis waarbij je weet wat werkt en wat niet werkt. Dan moeten we het probleem dringend breder aanpakken, niet enkel als een medisch maar als een maatschappelijk probleem", benadrukt Moreau. "Ons voorstel is om te focussen op de wisselwerking tussen hoe vooruitziend (anticipatief) we moeten zijn bij een crisis en hoe we daar meerdere en samenwerkende partijen (disciplines) bij kunnen betrekken." In het document, bestaande uit 50 bijdragen van 120 academici en veldwerkers, stellen ze een inventaris van voorstellen voor die de exit uit de lockdown, en de daaruit voortvloeiende gevolgen, dragelijker maken voor de bevolking. Ze formuleren korte, middellange en langetermijn voorstellen. De tekst is gestructureerd in 7 hoofdstukken: politiek en crisis, communicatie en technologie, rechten en justitie, gezondheid, sociale kwesties, opleiding en cultuur, en milieu en productie. Elk hoofdstuk telt verschillende expert-opinies, gestructureerd in vier delen: achtergrond en context, specifieke problemen die opgeroepen worden door de lockdown, aanbevelingen voor de toekomst, en een bibliografie. (Belga)