Tijdens de nationale stakingsdag van 24 juni 2016 had de socialistische vakbond vijf grote blokkades opgeworpen op de toegangswegen naar de haven van Antwerpen. Er stonden lange files van vrachtwagens die wilden komen laden en lossen, maar er was geen doorkomen aan.

Ook het havendorp Lillo was bijna onbereikbaar. De actie was aangekondigd, maar er was aan de bevoegde instanties niet meegedeeld dat er wegblokkades gingen opgeworpen worden. Door de blokkades werd volgens de rechtbank een gevaarlijke verkeerssituatie gecreëerd, wat onaanvaardbaar is. De ABVV'er kon zich daarbij niet beroepen op het stakingsrecht, dat niet onbeperkt is.

Bruno Verlaeckt werd door de rechtbank schuldig bevonden aan het organiseren van de blokkades. Gelet op zijn blanco strafblad en de overschrijding van de redelijke termijn werd hij eenvoudig schuldig verklaard. Vakbondsafgevaardigde Tom D. werd vrijgesproken.

Regelrechte kaakslag

Verlaeckt was onder de indruk van zijn veroordeling, maar klonk toch strijdvaardig toen hij vanop de trappen voor het justitiepaleis de tientallen vakbondsmilitanten toesprak die van uit heel België naar Antwerpen waren gekomen om hem te steunen. 'Dit was een belangrijk proces en dit is een belangrijke uitspraak. Ze kadert in de politieke zelfbediening van een politiek apparaat dat enkel gericht is op besparen, loonmatiging en bezuinigen. Wat deze politiek wil, is dat wij, vakbonden, niet meer in de weg staan. Ze willen vakbonden die aan het handje lopen van de rechtse politici, die meedenken en meewerken aan het bezuinigingsbeleid. Maar ik zeg u: zo is ABVV niet en zo zal ABVV nooit zijn.'

Hij vertelde zijn toehoorders ook dat zijn veroordeling 'onverwacht' was. 'De pleidooien van onze advocaten bewezen dat het kwaadwillig belemmeren van het verkeer ondergeschikt moet zijn aan het fundamenteel recht op staken, actie voeren en de vrijheid van meningsuiting. De rechtbank is daar niet in gevolgd. Alle argumenten van de verdediging, die gebeiteld zijn in Europese en internationale verdragen, werden van tafel geveegd. Maar als wij er niet meer zijn om op te komen voor de mensen, dan is de democratie kapot', zei Verlaeckt.

Dit is een 'regelrechte kaakslag' en maakt actie voeren in België tot een misdrijf, zo reageert ook het ABVV.

'Opkomen voor gerechtvaardigde belangen van de werknemers moet blijkbaar wijken voor de absolute vrijheid van de automobilist om zich in alle omstandigheden zonder oponthoud in het verkeer te begeven.'

ABVV

De motivatie van de rechtbank was bovendien zeer karig, met miskenning van Europese en internationale verdragen ter zake, meent het ABVV. 'Deze veroordeling komt hard aan, nu zelfs een vreedzame en incidentloze manifestatie met stakingspiketten op bepaalde toegangswegen tot de haven, zoals op 24 juni 2016, wordt beschouwd als een inbreuk op de strafwet. Dit betekent ook dat het recht om te betogen en te staken ondergeschikt wordt gemaakt aan het recht van de automobilist om zich zonder oponthoud in het verkeer te begeven', klinkt het.

Deze uitspraak maakt voor de toekomst soortgelijke acties zo goed als onmogelijk, vermits telkens een strafrechtelijke veroordeling dreigt. 'Opkomen voor gerechtvaardigde belangen van de werknemers moet blijkbaar wijken voor de absolute vrijheid van de automobilist om zich in alle omstandigheden zonder oponthoud in het verkeer te begeven', vindt de vakbond.

Het ABVV kan het niet aanvaarden dat 'het enige wapen waarover we beschikken (het recht om te staken en stakingspiketten op te trekken) ons nu ook nog wordt afgenomen en dat moedige strijders zoals onze afgevaardigden worden gecriminaliseerd.'

De socialistische vakbond neemt zich voor om de uitspraak in hoger beroep aan te vechten.

Belangrijk precedent

Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert vindt de uitspraak 'een belangrijk precedent'. 'Het is belangrijk dat de rechter hier een principiële veroordeling uitspreekt. Het bezetten van de openbare weg is een onaanvaardbare praktijk die niets te maken heeft met het stakingsrecht', zegt Lachaert aan Belga.

De zaak heeft volgens hem een belangrijke precedentwaarde. 'Wie in de toekomst schade lijdt door onaanvaardbare blokkades, kan die ook verhalen bij de boosdoeners'. Volgens Lachaert is de uitspraak ook een nieuw bewijs dat er nood is aan 'betere afspraken bij stakingen'.

Ook N-VA vindt de uitspraak 'terecht'. De partij 'begrijpt en ondersteunt' de beslissing van de Antwerpse rechtbank. 'Ook vakbondslui dienen zich aan de wet te houden en naast het stakingsrecht bestaan er ook tal van andere grondrechten voor de burger. Ook die moeten gerespecteerd worden. De vakbond heeft nu eenmaal niet het recht zich boven de wet te stellen', zegt N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt.

Tijdens de nationale stakingsdag van 24 juni 2016 had de socialistische vakbond vijf grote blokkades opgeworpen op de toegangswegen naar de haven van Antwerpen. Er stonden lange files van vrachtwagens die wilden komen laden en lossen, maar er was geen doorkomen aan. Ook het havendorp Lillo was bijna onbereikbaar. De actie was aangekondigd, maar er was aan de bevoegde instanties niet meegedeeld dat er wegblokkades gingen opgeworpen worden. Door de blokkades werd volgens de rechtbank een gevaarlijke verkeerssituatie gecreëerd, wat onaanvaardbaar is. De ABVV'er kon zich daarbij niet beroepen op het stakingsrecht, dat niet onbeperkt is. Bruno Verlaeckt werd door de rechtbank schuldig bevonden aan het organiseren van de blokkades. Gelet op zijn blanco strafblad en de overschrijding van de redelijke termijn werd hij eenvoudig schuldig verklaard. Vakbondsafgevaardigde Tom D. werd vrijgesproken. Verlaeckt was onder de indruk van zijn veroordeling, maar klonk toch strijdvaardig toen hij vanop de trappen voor het justitiepaleis de tientallen vakbondsmilitanten toesprak die van uit heel België naar Antwerpen waren gekomen om hem te steunen. 'Dit was een belangrijk proces en dit is een belangrijke uitspraak. Ze kadert in de politieke zelfbediening van een politiek apparaat dat enkel gericht is op besparen, loonmatiging en bezuinigen. Wat deze politiek wil, is dat wij, vakbonden, niet meer in de weg staan. Ze willen vakbonden die aan het handje lopen van de rechtse politici, die meedenken en meewerken aan het bezuinigingsbeleid. Maar ik zeg u: zo is ABVV niet en zo zal ABVV nooit zijn.'Hij vertelde zijn toehoorders ook dat zijn veroordeling 'onverwacht' was. 'De pleidooien van onze advocaten bewezen dat het kwaadwillig belemmeren van het verkeer ondergeschikt moet zijn aan het fundamenteel recht op staken, actie voeren en de vrijheid van meningsuiting. De rechtbank is daar niet in gevolgd. Alle argumenten van de verdediging, die gebeiteld zijn in Europese en internationale verdragen, werden van tafel geveegd. Maar als wij er niet meer zijn om op te komen voor de mensen, dan is de democratie kapot', zei Verlaeckt. Dit is een 'regelrechte kaakslag' en maakt actie voeren in België tot een misdrijf, zo reageert ook het ABVV. De motivatie van de rechtbank was bovendien zeer karig, met miskenning van Europese en internationale verdragen ter zake, meent het ABVV. 'Deze veroordeling komt hard aan, nu zelfs een vreedzame en incidentloze manifestatie met stakingspiketten op bepaalde toegangswegen tot de haven, zoals op 24 juni 2016, wordt beschouwd als een inbreuk op de strafwet. Dit betekent ook dat het recht om te betogen en te staken ondergeschikt wordt gemaakt aan het recht van de automobilist om zich zonder oponthoud in het verkeer te begeven', klinkt het. Deze uitspraak maakt voor de toekomst soortgelijke acties zo goed als onmogelijk, vermits telkens een strafrechtelijke veroordeling dreigt. 'Opkomen voor gerechtvaardigde belangen van de werknemers moet blijkbaar wijken voor de absolute vrijheid van de automobilist om zich in alle omstandigheden zonder oponthoud in het verkeer te begeven', vindt de vakbond. Het ABVV kan het niet aanvaarden dat 'het enige wapen waarover we beschikken (het recht om te staken en stakingspiketten op te trekken) ons nu ook nog wordt afgenomen en dat moedige strijders zoals onze afgevaardigden worden gecriminaliseerd.'De socialistische vakbond neemt zich voor om de uitspraak in hoger beroep aan te vechten.Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert vindt de uitspraak 'een belangrijk precedent'. 'Het is belangrijk dat de rechter hier een principiële veroordeling uitspreekt. Het bezetten van de openbare weg is een onaanvaardbare praktijk die niets te maken heeft met het stakingsrecht', zegt Lachaert aan Belga. De zaak heeft volgens hem een belangrijke precedentwaarde. 'Wie in de toekomst schade lijdt door onaanvaardbare blokkades, kan die ook verhalen bij de boosdoeners'. Volgens Lachaert is de uitspraak ook een nieuw bewijs dat er nood is aan 'betere afspraken bij stakingen'.Ook N-VA vindt de uitspraak 'terecht'. De partij 'begrijpt en ondersteunt' de beslissing van de Antwerpse rechtbank. 'Ook vakbondslui dienen zich aan de wet te houden en naast het stakingsrecht bestaan er ook tal van andere grondrechten voor de burger. Ook die moeten gerespecteerd worden. De vakbond heeft nu eenmaal niet het recht zich boven de wet te stellen', zegt N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt.