Een deel van de socialistische vakbond wou opnieuw het stakingswapen bovenhalen tegen het regeringsbeleid, maar vond geen meerderheid binnen het ABVV. Op het federaal comité, waarin alle sectorcentrales en regionale afdelingen van de socialistische vakbond zijn vertegenwoordigd, stemde 34 procent voor het voorstel tot algemene staking en 65 procent tegen. De ja-stemmen zouden overwegend uit Franstalig België afkomstig geweest zijn. Eén procent onthield zich. Een nieuwe algemene staking wordt dus door de meerderheid als "te vroeg" bevonden.

Voor aanvang van het federaal comité voerden enkele ABVV-militanten actie. Ze riepen op om te stemmen voor een algemene staking van meerdere dagen, en eisten ook meer interne democratie binnen het ABVV. Herwig Jorissen, voorzitter van ABVV Metaal, herhaalde voor aanvang van de vergadering dat het niet het moment is om een algemene staking te organiseren. "Deze regering bougeert toch niet", aldus de ABVV Metaal-topman.

Concrete acties

Wel gaat het ABVV zijn acties intensifiëren en richten op jongerenwerkloosheid, vrouwenproblematiek, de pensioenen en de Europese bezuinigingen. Ook rond de problematiek van de rechtvaardige fiscaliteit zal het actieprogramma "worden versterkt", zo luidde het na afloop bij de vakbondstop.

Concreet zijn op 12 mei gewestelijke acties gepland rond tewerkstelling, en in het bijzonder van jongeren. De vakbond neemt op 28 mei deel aan de tax justice day. Op 4 juni wordt het er actiegevoerd rond de vrouwenproblematiek. Op 15 juni is er een actie rond de pensioenen, naar aanleiding van de installatie van de nationale pensioencommissie. En eind juni is een Europese actie gepland.

Dat er op 12 mei niet wordt gestaakt, betekent niet dat het stakingswapen is opgeborgen. "We blijven stelling nemen tegen deze regering, waarbij we alle middelen op elk moment kunnen inzetten. Het stakingswapen wordt daarbij niet achtergehouden en kan worden ingezet indien nodig", zo luidde het dinsdag na afloop van het federaal comité van de socialistische vakbond.

Volharden in de boosheid

"Het ABVV houdt het stakingswapen achter de hand en zal niet nalaten dit in te zetten wanneer de regering blijft volharden in de boosheid. Laat het heel duidelijk zijn dat het ABVV unaniem zich blijft verzetten tegen deze rechtse regering en zijn afbraakpolitiek. Vermits het besparingsbeleid wordt aangehouden, hebben de werknemers geen andere keuze dan het sociaal verzet verder te voeren. In het bijzonder zullen wij het debat rond fiscaliteit met argusogen volgen opdat de juiste richting - die naar meer rechtvaardigheid - wordt ingeslagen", luidde het in een mededeling na afloop

(Belga/TE)

Een deel van de socialistische vakbond wou opnieuw het stakingswapen bovenhalen tegen het regeringsbeleid, maar vond geen meerderheid binnen het ABVV. Op het federaal comité, waarin alle sectorcentrales en regionale afdelingen van de socialistische vakbond zijn vertegenwoordigd, stemde 34 procent voor het voorstel tot algemene staking en 65 procent tegen. De ja-stemmen zouden overwegend uit Franstalig België afkomstig geweest zijn. Eén procent onthield zich. Een nieuwe algemene staking wordt dus door de meerderheid als "te vroeg" bevonden. Voor aanvang van het federaal comité voerden enkele ABVV-militanten actie. Ze riepen op om te stemmen voor een algemene staking van meerdere dagen, en eisten ook meer interne democratie binnen het ABVV. Herwig Jorissen, voorzitter van ABVV Metaal, herhaalde voor aanvang van de vergadering dat het niet het moment is om een algemene staking te organiseren. "Deze regering bougeert toch niet", aldus de ABVV Metaal-topman. Wel gaat het ABVV zijn acties intensifiëren en richten op jongerenwerkloosheid, vrouwenproblematiek, de pensioenen en de Europese bezuinigingen. Ook rond de problematiek van de rechtvaardige fiscaliteit zal het actieprogramma "worden versterkt", zo luidde het na afloop bij de vakbondstop. Concreet zijn op 12 mei gewestelijke acties gepland rond tewerkstelling, en in het bijzonder van jongeren. De vakbond neemt op 28 mei deel aan de tax justice day. Op 4 juni wordt het er actiegevoerd rond de vrouwenproblematiek. Op 15 juni is er een actie rond de pensioenen, naar aanleiding van de installatie van de nationale pensioencommissie. En eind juni is een Europese actie gepland. Dat er op 12 mei niet wordt gestaakt, betekent niet dat het stakingswapen is opgeborgen. "We blijven stelling nemen tegen deze regering, waarbij we alle middelen op elk moment kunnen inzetten. Het stakingswapen wordt daarbij niet achtergehouden en kan worden ingezet indien nodig", zo luidde het dinsdag na afloop van het federaal comité van de socialistische vakbond. "Het ABVV houdt het stakingswapen achter de hand en zal niet nalaten dit in te zetten wanneer de regering blijft volharden in de boosheid. Laat het heel duidelijk zijn dat het ABVV unaniem zich blijft verzetten tegen deze rechtse regering en zijn afbraakpolitiek. Vermits het besparingsbeleid wordt aangehouden, hebben de werknemers geen andere keuze dan het sociaal verzet verder te voeren. In het bijzonder zullen wij het debat rond fiscaliteit met argusogen volgen opdat de juiste richting - die naar meer rechtvaardigheid - wordt ingeslagen", luidde het in een mededeling na afloop(Belga/TE)