Het ABVV schat de inkomsten die de Belgische staat misloopt door belastingontduiking op zo'n 20 miljard euro.

Afhankelijk van de berekeningsmethode, waarvoor het ABVV een beroep deed op de Franstalige vrije universiteit ULB, loopt de fraude in België op tot 20 of 24 miljard euro.

Bij de eerste methode worden de gezinsinkomens vergeleken met de inkomens die natuurlijke gezinnen hebben aangegeven via hun
belastingaangifte.

Voor 2006 lopen de niet-ontvangen inkomsten daarbij volgens de studie op tot 20 miljard euro, of zo'n 6 procent van het bruto binnenlands product (BBP).

De tweede methode houdt ook rekening met sociale fraude en
vergelijkt het theoretische en het effectieve BTW-tarief.

In dat geval komt men aan ongeveer 24 miljard euro aan gederfde fiscale en sociale inkomsten, of 6,9 procent van het BBP.

Het ABVV berekende dat de fraude iedere Belg maandelijks 150 euro kost.

Als de 20 miljard euro effectief zou geïnd worden, kan men iedere gepensioneerde volgens de socialistische vakbond ongeveer 800 euro per maand extra geven.

Een aanpak van de (fiscale) fraude is voor het ABVV een topprioriteit.

Het ABVV schat de inkomsten die de Belgische staat misloopt door belastingontduiking op zo'n 20 miljard euro.Afhankelijk van de berekeningsmethode, waarvoor het ABVV een beroep deed op de Franstalige vrije universiteit ULB, loopt de fraude in België op tot 20 of 24 miljard euro. Bij de eerste methode worden de gezinsinkomens vergeleken met de inkomens die natuurlijke gezinnen hebben aangegeven via hun belastingaangifte. Voor 2006 lopen de niet-ontvangen inkomsten daarbij volgens de studie op tot 20 miljard euro, of zo'n 6 procent van het bruto binnenlands product (BBP).De tweede methode houdt ook rekening met sociale fraude en vergelijkt het theoretische en het effectieve BTW-tarief.In dat geval komt men aan ongeveer 24 miljard euro aan gederfde fiscale en sociale inkomsten, of 6,9 procent van het BBP.Het ABVV berekende dat de fraude iedere Belg maandelijks 150 euro kost. Als de 20 miljard euro effectief zou geïnd worden, kan men iedere gepensioneerde volgens de socialistische vakbond ongeveer 800 euro per maand extra geven.Een aanpak van de (fiscale) fraude is voor het ABVV een topprioriteit.