De vakbond heeft vandaag intern overlegd over de onderhandelingen voor een nieuw loonakkoord voor 2021 en 2022. Over een loonsverhoging vonden de sociale partners geen overeenstemming. De regering hakte daarom de knoop door: bovenop de volgens de loonwet toegelaten 0,4 procent loonsverhoging, kunnen bedrijven die het goed doen hun werknemers een premie tot 500 euro geven. De vakbonden wilden meer, en ze willen de loonnorm niet lostrekken van onderhandelingen over andere onderwerpen. ABVV dreigt met acties als met drie eisen geen rekening wordt gehouden: een aanzienlijke verhoging van het minimumloon met al een eerste fase vanaf volgend jaar, het behoud van de SWT-stelsel met daarbij de mogelijkheid voor ondernemingen in herstructurering en voor zware beroepen om vanaf 58 jaar brugpensioen in te roepen, en het behoud van de mogelijkheid om op het einde van de loopbaan 4/5de te werken vanaf 55 jaar én de mogelijkheid om vanaf die leeftijd halftijds te werken. Nu zijn de voorwaarden voor brugpensioen strikter: voor zware beroepen ligt de minimumleeftijd momenteel op 59 jaar en vanaf 1 juli op 60 jaar. Voor bedrijven in moeilijkheden is dat nu al 60 jaar en blijft dat ook na 1 juli zo. ABVV pleit dus voor een verlaging naar 58 jaar, wat de geleidelijke verhogingen van de voorbije jaren ongedaan zou maken. De socialistische vakbond vindt dat momenteel onvoldoende rekening wordt gehouden met de eisen. "De onderhandelingen zijn wat ons betreft nog niet ten einde. Voor het ABVV is het bereiken van een evenwichtig akkoord bijzonder belangrijk omdat dit de arbeidsvoorwaarden van zoveel werknemers zou verbeteren." De bond voert de druk op: "Het is stilaan erop of eronder. Indien er geen beterschap komt, zou het ABVV - zoals eerder aangekondigd - kunnen besluiten over te gaan tot acties op interprofessioneel en sectorniveau", luidt het. Ook de regering wordt onder druk gezet. ABVV wil dat die "geen enkel initiatief neemt" rond de lonen "zolang er geen reële vooruitgang is geboekt over onze drie prioriteiten". De vakbond benadrukt ook opnieuw dat de regering de inkomens uit kapitaal - de dividenden - niet onaangeroerd kan laten. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau stelde eerder al voor om ook de dividenden aan banden te leggen, wat leidde tot een clash tussen de socialistische en liberale regeringspartijen. (Belga)

De vakbond heeft vandaag intern overlegd over de onderhandelingen voor een nieuw loonakkoord voor 2021 en 2022. Over een loonsverhoging vonden de sociale partners geen overeenstemming. De regering hakte daarom de knoop door: bovenop de volgens de loonwet toegelaten 0,4 procent loonsverhoging, kunnen bedrijven die het goed doen hun werknemers een premie tot 500 euro geven. De vakbonden wilden meer, en ze willen de loonnorm niet lostrekken van onderhandelingen over andere onderwerpen. ABVV dreigt met acties als met drie eisen geen rekening wordt gehouden: een aanzienlijke verhoging van het minimumloon met al een eerste fase vanaf volgend jaar, het behoud van de SWT-stelsel met daarbij de mogelijkheid voor ondernemingen in herstructurering en voor zware beroepen om vanaf 58 jaar brugpensioen in te roepen, en het behoud van de mogelijkheid om op het einde van de loopbaan 4/5de te werken vanaf 55 jaar én de mogelijkheid om vanaf die leeftijd halftijds te werken. Nu zijn de voorwaarden voor brugpensioen strikter: voor zware beroepen ligt de minimumleeftijd momenteel op 59 jaar en vanaf 1 juli op 60 jaar. Voor bedrijven in moeilijkheden is dat nu al 60 jaar en blijft dat ook na 1 juli zo. ABVV pleit dus voor een verlaging naar 58 jaar, wat de geleidelijke verhogingen van de voorbije jaren ongedaan zou maken. De socialistische vakbond vindt dat momenteel onvoldoende rekening wordt gehouden met de eisen. "De onderhandelingen zijn wat ons betreft nog niet ten einde. Voor het ABVV is het bereiken van een evenwichtig akkoord bijzonder belangrijk omdat dit de arbeidsvoorwaarden van zoveel werknemers zou verbeteren." De bond voert de druk op: "Het is stilaan erop of eronder. Indien er geen beterschap komt, zou het ABVV - zoals eerder aangekondigd - kunnen besluiten over te gaan tot acties op interprofessioneel en sectorniveau", luidt het. Ook de regering wordt onder druk gezet. ABVV wil dat die "geen enkel initiatief neemt" rond de lonen "zolang er geen reële vooruitgang is geboekt over onze drie prioriteiten". De vakbond benadrukt ook opnieuw dat de regering de inkomens uit kapitaal - de dividenden - niet onaangeroerd kan laten. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau stelde eerder al voor om ook de dividenden aan banden te leggen, wat leidde tot een clash tussen de socialistische en liberale regeringspartijen. (Belga)