Voor de seizoensgriep 2020-2021 heeft het overleg de voorkeur gegeven aan een gefaseerde aanpak van de vaccinatie. In eerste instantie worden de vaccins alleen geleverd aan de prioritaire doelgroepen zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad. Dit zijn mensen die het risico lopen op complicaties, zoals mensen in instellingen, mensen met een chronische longziekte, immuunziekten, mensen vanaf 65 jaar, zwangere vrouwen en het personeel uit de gezondheidssector. Ongeveer de helft van de griepvaccins werd al door apothekers aan patiënten en bedrijfsgeneeskundige diensten geleverd voor de vaccinatie van deze prioritaire doelgroepen. "Op basis van een onderzoek bij alle apotheken blijkt dat de vraag naar vaccins voor mensen uit deze doelgroep sterk is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De resterende vaccins zullen dus ook nodig zijn om aan de behoeften van de prioritaire doelgroepen te voldoen", aldus het persbericht. Binnen een maand zal de vaccinatiegraad van deze prioritaire risicodoelgroep geëvalueerd worden. Dan wordt de beschikbaarheid van de vaccins bekeken voor het vaccineren van de personen van 50 tot 65 jaar die geen chronische ziekte hebben, niet werkzaam zijn in de gezondheidssector en die niet samenwonen met een chronisch zieke of met personen vanaf 65 jaar. Tot dan worden geen vaccins verstrekt aan deze doelgroep. De tweede fase, die gericht was op de rest van de bevolking en die op 15 november van start zou gaan, wordt geannuleerd. De betrokken federale en regionale gezondheidsoverheden wijzen erop dat gezonde mensen minder snel ernstig ziek worden door de seizoensgriep. "Bovendien zullen alle huidige voorzorgsmaatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie de verspreiding van de seizoensgriep eveneens beperken." (Belga)

Voor de seizoensgriep 2020-2021 heeft het overleg de voorkeur gegeven aan een gefaseerde aanpak van de vaccinatie. In eerste instantie worden de vaccins alleen geleverd aan de prioritaire doelgroepen zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad. Dit zijn mensen die het risico lopen op complicaties, zoals mensen in instellingen, mensen met een chronische longziekte, immuunziekten, mensen vanaf 65 jaar, zwangere vrouwen en het personeel uit de gezondheidssector. Ongeveer de helft van de griepvaccins werd al door apothekers aan patiënten en bedrijfsgeneeskundige diensten geleverd voor de vaccinatie van deze prioritaire doelgroepen. "Op basis van een onderzoek bij alle apotheken blijkt dat de vraag naar vaccins voor mensen uit deze doelgroep sterk is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De resterende vaccins zullen dus ook nodig zijn om aan de behoeften van de prioritaire doelgroepen te voldoen", aldus het persbericht. Binnen een maand zal de vaccinatiegraad van deze prioritaire risicodoelgroep geëvalueerd worden. Dan wordt de beschikbaarheid van de vaccins bekeken voor het vaccineren van de personen van 50 tot 65 jaar die geen chronische ziekte hebben, niet werkzaam zijn in de gezondheidssector en die niet samenwonen met een chronisch zieke of met personen vanaf 65 jaar. Tot dan worden geen vaccins verstrekt aan deze doelgroep. De tweede fase, die gericht was op de rest van de bevolking en die op 15 november van start zou gaan, wordt geannuleerd. De betrokken federale en regionale gezondheidsoverheden wijzen erop dat gezonde mensen minder snel ernstig ziek worden door de seizoensgriep. "Bovendien zullen alle huidige voorzorgsmaatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie de verspreiding van de seizoensgriep eveneens beperken." (Belga)