In een bos in de gemeente Etalle, in de provincie Luxemburg, is bij twee dode everzwijnen Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Het is de eerste keer sinds 1985 dat de virale ziekte in ons land opduikt, zo bevestigde het Federaal Voedselagentschap (FAVV) gisteren. Een uitbraak op varkenshouderijen moet voor ABS ten allen tijde vermeden worden, omdat er geen enkel vaccin is tegen Afrikaanse varkenspest. Een mogelijke uitbraak zou dan ook voor een economische catastrofe zorgen in de varkenshouderij en verder in de keten. Het ABS vraagt om uiterst voorzichtig te zijn en alle mogelijke bioveiligheidsmaatregelen nauwgezet te respecteren op de varkensbedrijven en bij alle actoren die contacten hebben met de bedrijven. De landbouworganisatie ziet in de wildpopulatie everzwijnen in België een "sluipmoordenaar" die als een tijdbom onder de ganse varkensstapel ligt. "Het is duidelijk dat noch de Vlaamse overheid, noch de Waalse overheid nog controle heeft over de populatie van everzwijnen, met alle gevolgen van dien". ABS roept alle overheden op om alle zeilen bij te zetten en "meteen over te gaan tot het gecoördineerd en gecontroleerd afschieten van everzwijnen op het ganse grondgebied van België." Om 10 uur is er bij het FAVV overleg met alle sectororganisaties over de problematiek. (Belga)

In een bos in de gemeente Etalle, in de provincie Luxemburg, is bij twee dode everzwijnen Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Het is de eerste keer sinds 1985 dat de virale ziekte in ons land opduikt, zo bevestigde het Federaal Voedselagentschap (FAVV) gisteren. Een uitbraak op varkenshouderijen moet voor ABS ten allen tijde vermeden worden, omdat er geen enkel vaccin is tegen Afrikaanse varkenspest. Een mogelijke uitbraak zou dan ook voor een economische catastrofe zorgen in de varkenshouderij en verder in de keten. Het ABS vraagt om uiterst voorzichtig te zijn en alle mogelijke bioveiligheidsmaatregelen nauwgezet te respecteren op de varkensbedrijven en bij alle actoren die contacten hebben met de bedrijven. De landbouworganisatie ziet in de wildpopulatie everzwijnen in België een "sluipmoordenaar" die als een tijdbom onder de ganse varkensstapel ligt. "Het is duidelijk dat noch de Vlaamse overheid, noch de Waalse overheid nog controle heeft over de populatie van everzwijnen, met alle gevolgen van dien". ABS roept alle overheden op om alle zeilen bij te zetten en "meteen over te gaan tot het gecoördineerd en gecontroleerd afschieten van everzwijnen op het ganse grondgebied van België." Om 10 uur is er bij het FAVV overleg met alle sectororganisaties over de problematiek. (Belga)