De Raad van State heeft haar advies over het wetsvoorstel voor de versoepeling van de abortuswetgeving klaar. In haar advies spreekt de Raad van State zich niet uit over de sleutelelementen van het voorstel, met name over het plan om abortus volledig uit de strafwet te halen, de periode waarbinnen zwangerschapsafbreking mogelijk is te verlengen van 12 naar 18 weken en de beperking van de reflectietijd van zes dagen naar 48 uur. Daarnaast heeft de Raad van State geen bezwaren bij het recht voor elke zorgverlener om te weigeren mee te werken aan een zwangerschapsafbreking, evenmin als bij de verplichting voor de arts om in dat geval de vrouw bij het eerste bezoek al op de hoogte te brengen van zijn weigering en om haar door te verwijzen naar een andere arts of instelling. De Raad van State heeft wel een opmerking over de strafbepaling voor wie vrouwen "fysiek of op enigerlei wijze" verhindert toegang te krijgen tot een instelling waar zwangerschapsafbrekingen worden uitgevoerd. Die strafbepaling is volgens De Raad van State "onvoldoende precies geformuleerd". De Raad van State ziet een probleem met de vrijheid van meningsuiting. "De proportionaliteit van deze beperking van de vrijheid van meningsuiting moet, mede gelet op de zwaarte van de strafmaat, door de wetgever worden heroverwogen", luidt het Volgens N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel is het duidelijk dat de Raad van State zich niet wil mengen in de "politiek gevoelige discussie". "Zo stelt ze in haar advies bij herhaling dat de wetgever in deze materie een ruime beoordelingsbevoegdheid heeft", aldus Van Peel. De bal ligt dus in het kamp van de politici. En daar hoort die volgens Van Peel ook te liggen. "Het is in dergelijke beslissingen inderdaad aan de politiek om richting te kiezen, niet aan rechters. En dit met voldoende draagvlak en debat binnen de publieke opinie", aldus Van Peel. De N-VA-politica blijft zich kanten tegen de versoepeling die de volgens haar "onethische coalitie" wil doorvoeren. "We blijven ons als N-VA verzetten tegen deze lakse wetgeving en strijden voor meer evenwicht, onderbouwing en voor evenwicht tussen het zelfsbeschikkingsrecht van de vrouw en bescherming van het ongeboren leven. Tot op vandaag is er geen duidelijkheid over de noodzaak of alternatieven". (Belga)

De Raad van State heeft haar advies over het wetsvoorstel voor de versoepeling van de abortuswetgeving klaar. In haar advies spreekt de Raad van State zich niet uit over de sleutelelementen van het voorstel, met name over het plan om abortus volledig uit de strafwet te halen, de periode waarbinnen zwangerschapsafbreking mogelijk is te verlengen van 12 naar 18 weken en de beperking van de reflectietijd van zes dagen naar 48 uur. Daarnaast heeft de Raad van State geen bezwaren bij het recht voor elke zorgverlener om te weigeren mee te werken aan een zwangerschapsafbreking, evenmin als bij de verplichting voor de arts om in dat geval de vrouw bij het eerste bezoek al op de hoogte te brengen van zijn weigering en om haar door te verwijzen naar een andere arts of instelling. De Raad van State heeft wel een opmerking over de strafbepaling voor wie vrouwen "fysiek of op enigerlei wijze" verhindert toegang te krijgen tot een instelling waar zwangerschapsafbrekingen worden uitgevoerd. Die strafbepaling is volgens De Raad van State "onvoldoende precies geformuleerd". De Raad van State ziet een probleem met de vrijheid van meningsuiting. "De proportionaliteit van deze beperking van de vrijheid van meningsuiting moet, mede gelet op de zwaarte van de strafmaat, door de wetgever worden heroverwogen", luidt het Volgens N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel is het duidelijk dat de Raad van State zich niet wil mengen in de "politiek gevoelige discussie". "Zo stelt ze in haar advies bij herhaling dat de wetgever in deze materie een ruime beoordelingsbevoegdheid heeft", aldus Van Peel. De bal ligt dus in het kamp van de politici. En daar hoort die volgens Van Peel ook te liggen. "Het is in dergelijke beslissingen inderdaad aan de politiek om richting te kiezen, niet aan rechters. En dit met voldoende draagvlak en debat binnen de publieke opinie", aldus Van Peel. De N-VA-politica blijft zich kanten tegen de versoepeling die de volgens haar "onethische coalitie" wil doorvoeren. "We blijven ons als N-VA verzetten tegen deze lakse wetgeving en strijden voor meer evenwicht, onderbouwing en voor evenwicht tussen het zelfsbeschikkingsrecht van de vrouw en bescherming van het ongeboren leven. Tot op vandaag is er geen duidelijkheid over de noodzaak of alternatieven". (Belga)