De PVDA en DéFI steunen, net als Ecolo-Groen, Open Vld, sp.a en MR, het wetsvoorstel van de PS om de abortuswet te versoepelen. Het voorstel breidt de termijn voor abortus uit naar 18 weken en kort de bedenktijd in tot 48 uur. Bovendien zou vrijwillige zwangerschapsafbreking uit de strafwet verdwijnen en zou het verhinderen ervan strafbaar worden. Het voorstel ligt al van voor de zomer op tafel, maar verdween verschillende keren in de koelkast na tegenkanting van Vlaams Belang, N-VA, en CD&V. De christendemocraten lieten in het regeerakkoord opnemen dat er eerst een "onafhankelijk multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek door experts" moet komen om de huidige wetgeving te evalueren, waarna er in de Kamer naar een consensus moet worden gezocht. PVDA en DéFI vragen dringend een concrete timing. Het wetenschappelijk comité van experten dat de evaluatie moet uitvoeren is nog niet samengesteld. "De PS moet haar intenties duidelijk maken", zei DéFI-Kamerlid Sophie Rohonyi in de commissie Justitie van de Kamer. Rohonyi vroeg ook garanties voor de onafhankelijkheid van de experten. De PS verhindert het parlementaire werk, wierp PVDA'er Nabil Boukili de Franstalige socialisten voor de voeten. "Men vraagt ons om blind ons vertrouwen in hen te stellen, terwijl er geen deadline is, geen plan van aanpak, geen enkel element over die commissie en haar samenstelling." Als de zaken niet vooruitgaan dient de extreemlinkse fractie haar eigen wetsvoorstel rond de versoepeling van de abortuswet opnieuw in, waarschuwde hij. "De discussies vinden plaats, op een serieuze manier", antwoordde PS'er Khalil Aouasti. "Is dat makkelijk? Neen, maar het doel is om ervoor te zorgen dat we die discussie kunnen afronden." Nu een ander wetsvoorstel rond abortus indienen is volgens Aouasti "de beste manier om de gesprekken op te blazen". PS-Kamerlid Patrick Prévot beloofde eind november dat de PS het wetsvoorstel begin dit jaar weer zou agenderen in de Kamercommissie Justitie, die dan zou beslissen over de samenstelling en de taak van het wetenschappelijk comité. De partij wilde daarvoor "een zo groot mogelijke consensus vinden", klonk het toen. (Belga)

De PVDA en DéFI steunen, net als Ecolo-Groen, Open Vld, sp.a en MR, het wetsvoorstel van de PS om de abortuswet te versoepelen. Het voorstel breidt de termijn voor abortus uit naar 18 weken en kort de bedenktijd in tot 48 uur. Bovendien zou vrijwillige zwangerschapsafbreking uit de strafwet verdwijnen en zou het verhinderen ervan strafbaar worden. Het voorstel ligt al van voor de zomer op tafel, maar verdween verschillende keren in de koelkast na tegenkanting van Vlaams Belang, N-VA, en CD&V. De christendemocraten lieten in het regeerakkoord opnemen dat er eerst een "onafhankelijk multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek door experts" moet komen om de huidige wetgeving te evalueren, waarna er in de Kamer naar een consensus moet worden gezocht. PVDA en DéFI vragen dringend een concrete timing. Het wetenschappelijk comité van experten dat de evaluatie moet uitvoeren is nog niet samengesteld. "De PS moet haar intenties duidelijk maken", zei DéFI-Kamerlid Sophie Rohonyi in de commissie Justitie van de Kamer. Rohonyi vroeg ook garanties voor de onafhankelijkheid van de experten. De PS verhindert het parlementaire werk, wierp PVDA'er Nabil Boukili de Franstalige socialisten voor de voeten. "Men vraagt ons om blind ons vertrouwen in hen te stellen, terwijl er geen deadline is, geen plan van aanpak, geen enkel element over die commissie en haar samenstelling." Als de zaken niet vooruitgaan dient de extreemlinkse fractie haar eigen wetsvoorstel rond de versoepeling van de abortuswet opnieuw in, waarschuwde hij. "De discussies vinden plaats, op een serieuze manier", antwoordde PS'er Khalil Aouasti. "Is dat makkelijk? Neen, maar het doel is om ervoor te zorgen dat we die discussie kunnen afronden." Nu een ander wetsvoorstel rond abortus indienen is volgens Aouasti "de beste manier om de gesprekken op te blazen". PS-Kamerlid Patrick Prévot beloofde eind november dat de PS het wetsvoorstel begin dit jaar weer zou agenderen in de Kamercommissie Justitie, die dan zou beslissen over de samenstelling en de taak van het wetenschappelijk comité. De partij wilde daarvoor "een zo groot mogelijke consensus vinden", klonk het toen. (Belga)