Bij de aardbeving in Turkije vielen talrijke slachtoffers en werden meer dan 200.000 personen dakloos. Ons land ontving vandaag een expliciete vraag voor noodhulp. Minister Vanackere riep daarop, in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Coördinatieraad van B-Fast, die coördinatieraad bij hoogdringendheid bijeen. De raad besliste om een tentenkamp naar Turkije te sturen. De tenten zijn uitgerust met verwarming, dekens en keukenfornuizen en moeten de dakloze slachtoffers tegen winterse weersomstandigheden beschermen. Minister Vanackere had maandag al het Planningscomité van B-Fast bijeengeroepen om technische voorbereidingen te treffen om op een eventuele Turkse vraag voor noodhulp te kunnen inspelen. (JDE)

Bij de aardbeving in Turkije vielen talrijke slachtoffers en werden meer dan 200.000 personen dakloos. Ons land ontving vandaag een expliciete vraag voor noodhulp. Minister Vanackere riep daarop, in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Coördinatieraad van B-Fast, die coördinatieraad bij hoogdringendheid bijeen. De raad besliste om een tentenkamp naar Turkije te sturen. De tenten zijn uitgerust met verwarming, dekens en keukenfornuizen en moeten de dakloze slachtoffers tegen winterse weersomstandigheden beschermen. Minister Vanackere had maandag al het Planningscomité van B-Fast bijeengeroepen om technische voorbereidingen te treffen om op een eventuele Turkse vraag voor noodhulp te kunnen inspelen. (JDE)