De kinderopvangsector is de laatste tijd vaker in het nieuws geweest. Berichten over het personeelstekort, de werkdruk, het gebrek aan waardering, de problemen met de opleiding van het personeel en de discussie over het aantal kinderen per kinderverzorgster passeerden al de revue. Maar volgens de vzw Kids & Co is er één pijnpunt onderbelicht gebleven, met name "de structurele ongelijkheid in de financiering van kinderopvanginitiatieven". Er bestaan historische verschillen in de manier waarop de kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen gefinancierd worden. De Vlaamse regering beloofde al in 2013 om die verschillen stapsgewijs weg te werken, maar ook anno 2021 blijven de verschillen vaak groot. "Van gelijk loon voor gelijk werk is hoegenaamd geen sprake", zegt Kids & Co. Het best betaalde personeel werkt in de crèches die een prijssubsidie krijgen en waar de ouders dankzij die subsidie kunnen betalen naargelang hun inkomen. De slechtste loon- en arbeidsvoorwaarden zijn er voor het personeel in de initiatieven die werken met een vrije prijs. "Zo heeft een verzorgende met 10 jaar anciënniteit in een kinderdagverblijf met vrije prijs circa 1.000 euro bruto minder dan een collega in een crèche met de hoogste prijssubsidie", klinkt het. "Ter vergelijking, een beginnende medewerker van een dienstenchequebedrijf verdient zonder enige anciënniteit al meteen 10 procent meer dan deze verzorgende met 10 jaar ervaring." Dat de lonen in de initiatieven met vrije prijs zo laag liggen, heeft volgens Kids & Co vooral te maken met de "structurele onderfinanciering". "Het klopt dat de Vlaamse overheid de voorbije jaren meer financiële inspanningen levert, maar er is nog veel meer nodig om voor alle medewerkers in de kinderopvang tot een billijke verloning te komen". Maatregelen zoals een lagere kindratio of het inzetten van hoger gekwalificeerd personeel zijn volgens Kids & Co "ongetwijfeld wenselijk". Maar als niet eerst de ongelijke financiering wordt aangepakt, zijn die ingrepen ook niet zonder risico. Meer zelfs, ze zouden kunnen leiden tot "een kaalslag in het aanbod met vrije prijs". "Meer en hoger gekwalificeerd personeel inzetten zal immers tot een dergelijke kostenverhoging leiden dat quasi per definitie massale sluitingen zullen volgen. Die hogere kostprijs kan immers niet zo maar doorgerekend worden aan de ouders", klinkt het. De vzw vraagt daarom om "absolute prioriteit" te geven aan het "gelijktrekken van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers in de Vlaamse kinderopvang". (Belga)

De kinderopvangsector is de laatste tijd vaker in het nieuws geweest. Berichten over het personeelstekort, de werkdruk, het gebrek aan waardering, de problemen met de opleiding van het personeel en de discussie over het aantal kinderen per kinderverzorgster passeerden al de revue. Maar volgens de vzw Kids & Co is er één pijnpunt onderbelicht gebleven, met name "de structurele ongelijkheid in de financiering van kinderopvanginitiatieven". Er bestaan historische verschillen in de manier waarop de kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen gefinancierd worden. De Vlaamse regering beloofde al in 2013 om die verschillen stapsgewijs weg te werken, maar ook anno 2021 blijven de verschillen vaak groot. "Van gelijk loon voor gelijk werk is hoegenaamd geen sprake", zegt Kids & Co. Het best betaalde personeel werkt in de crèches die een prijssubsidie krijgen en waar de ouders dankzij die subsidie kunnen betalen naargelang hun inkomen. De slechtste loon- en arbeidsvoorwaarden zijn er voor het personeel in de initiatieven die werken met een vrije prijs. "Zo heeft een verzorgende met 10 jaar anciënniteit in een kinderdagverblijf met vrije prijs circa 1.000 euro bruto minder dan een collega in een crèche met de hoogste prijssubsidie", klinkt het. "Ter vergelijking, een beginnende medewerker van een dienstenchequebedrijf verdient zonder enige anciënniteit al meteen 10 procent meer dan deze verzorgende met 10 jaar ervaring." Dat de lonen in de initiatieven met vrije prijs zo laag liggen, heeft volgens Kids & Co vooral te maken met de "structurele onderfinanciering". "Het klopt dat de Vlaamse overheid de voorbije jaren meer financiële inspanningen levert, maar er is nog veel meer nodig om voor alle medewerkers in de kinderopvang tot een billijke verloning te komen". Maatregelen zoals een lagere kindratio of het inzetten van hoger gekwalificeerd personeel zijn volgens Kids & Co "ongetwijfeld wenselijk". Maar als niet eerst de ongelijke financiering wordt aangepakt, zijn die ingrepen ook niet zonder risico. Meer zelfs, ze zouden kunnen leiden tot "een kaalslag in het aanbod met vrije prijs". "Meer en hoger gekwalificeerd personeel inzetten zal immers tot een dergelijke kostenverhoging leiden dat quasi per definitie massale sluitingen zullen volgen. Die hogere kostprijs kan immers niet zo maar doorgerekend worden aan de ouders", klinkt het. De vzw vraagt daarom om "absolute prioriteit" te geven aan het "gelijktrekken van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers in de Vlaamse kinderopvang". (Belga)