Het gerechtelijk onderzoek begon in februari 2012. "De bedoeling was om na te gaan of de feitelijke groepering Sharia4Belgium een terroristische groep vormt en of de mensen waaruit zij bestaat, deelnemen aan de activiteiten van deze groep of er zelfs een leidende rol in hebben", zegt Eric Van Der Sypt, woordvoerder van het federaal parket. Na meer dan een jaar onderzoek is het voor het openbaar ministerie voldoende duidelijk. "We hebben voldoende aanwijzingen om te stellen dat de leden van Sharia4Belgium deelnemen aan de activiteiten van een terroristische beweging, en die terroristische beweging is Sharia4Belgium", aldus Paul Vantigchelt, woordvoerder van het Antwerpse parket. "De definitieve uitspraak daarover moet natuurlijk door de strafrechter gebeuren." (Belga)

Het gerechtelijk onderzoek begon in februari 2012. "De bedoeling was om na te gaan of de feitelijke groepering Sharia4Belgium een terroristische groep vormt en of de mensen waaruit zij bestaat, deelnemen aan de activiteiten van deze groep of er zelfs een leidende rol in hebben", zegt Eric Van Der Sypt, woordvoerder van het federaal parket. Na meer dan een jaar onderzoek is het voor het openbaar ministerie voldoende duidelijk. "We hebben voldoende aanwijzingen om te stellen dat de leden van Sharia4Belgium deelnemen aan de activiteiten van een terroristische beweging, en die terroristische beweging is Sharia4Belgium", aldus Paul Vantigchelt, woordvoerder van het Antwerpse parket. "De definitieve uitspraak daarover moet natuurlijk door de strafrechter gebeuren." (Belga)