In 2012 zijn de streefwaarden in ruim tien procent van de metingen voor geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen overschreden. Het gaat daarbij om metoprolol, metformine, ibuprofen, aspirine en zes verschillende röntgencontrastmiddelen. "Dit komt overeen met het beeld dat al enkele jaren bestaat. De belangrijkste bron van deze verontreiniging is het dagelijkse gebruik van medicijnen in de huishoudens", legt RIWA-Maas uit. "Al jaren wordt bij overheid en bedrijfsleven aangedrongen op maatregelen, maar die zijn tot nu toe uitgebleven." De vereniging pleit voor samenhangende maatregelen voor normering, bronaanpak (bij de productie en het voorschrijven van medicijnen), waterbeheer (zoals het zuiveren van afvalwater) en internationale afstemming. Daarnaast stagneert ook de kwaliteitsverbetering voor gewasbeschermingsmiddelen en industriële stoffen. Een verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen en sportterreinen vindt RIWA-Maas dan ook noodzakelijk. De vereniging meldt dat voor geneesmiddelen, röntgencontrastmiddelen en hormoonverstorende stoffen momenteel nog geen normen in oppervlaktewater bestaan. Dankzij de toegepaste zuiveringstechnieken is het gedistribueerde drinkwater wel nog steeds betrouwbaar en veilig, klinkt het. "De vraag is echter of die technieken ook in de toekomst voldoende blijven." De vereniging wijst op de vergrijzing, waardoor meer geneesmiddelen worden gebruikt, en de klimaatverandering die een verslechtering van de waterkwaliteit bij lage afvoeren veroorzaakt. (Belga)

In 2012 zijn de streefwaarden in ruim tien procent van de metingen voor geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen overschreden. Het gaat daarbij om metoprolol, metformine, ibuprofen, aspirine en zes verschillende röntgencontrastmiddelen. "Dit komt overeen met het beeld dat al enkele jaren bestaat. De belangrijkste bron van deze verontreiniging is het dagelijkse gebruik van medicijnen in de huishoudens", legt RIWA-Maas uit. "Al jaren wordt bij overheid en bedrijfsleven aangedrongen op maatregelen, maar die zijn tot nu toe uitgebleven." De vereniging pleit voor samenhangende maatregelen voor normering, bronaanpak (bij de productie en het voorschrijven van medicijnen), waterbeheer (zoals het zuiveren van afvalwater) en internationale afstemming. Daarnaast stagneert ook de kwaliteitsverbetering voor gewasbeschermingsmiddelen en industriële stoffen. Een verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen en sportterreinen vindt RIWA-Maas dan ook noodzakelijk. De vereniging meldt dat voor geneesmiddelen, röntgencontrastmiddelen en hormoonverstorende stoffen momenteel nog geen normen in oppervlaktewater bestaan. Dankzij de toegepaste zuiveringstechnieken is het gedistribueerde drinkwater wel nog steeds betrouwbaar en veilig, klinkt het. "De vraag is echter of die technieken ook in de toekomst voldoende blijven." De vereniging wijst op de vergrijzing, waardoor meer geneesmiddelen worden gebruikt, en de klimaatverandering die een verslechtering van de waterkwaliteit bij lage afvoeren veroorzaakt. (Belga)