Volgens minister Vandeput is uit een werkgroep binnen de NAVO, waaraan ook België deelnam, gebleken dat de Belgische cijfers ongeveer overeenkomen met het Europese gemiddelde. Ook de preventiemaatregelen die door Defensie worden ondernomen "liggen in dezelfde lijn met die van andere landen". Toch plegen militairen meer zelfdoding dan het nationale gemiddelde. Gemiddeld maken 40 op 100.000 mensen in het leger een einde aan hun leven, terwijl het nationale gemiddelde op 20 ligt. Minister Vandeput geeft aan dat er een analyse aan de gang is "met betrekking tot de terugkeer en re-integratie van militairen na een operatie" in het buitenland, wanneer een posttraumatische stressstoornis kan ontstaan. Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of via de site van zelfmoord1813. (Belga)

Volgens minister Vandeput is uit een werkgroep binnen de NAVO, waaraan ook België deelnam, gebleken dat de Belgische cijfers ongeveer overeenkomen met het Europese gemiddelde. Ook de preventiemaatregelen die door Defensie worden ondernomen "liggen in dezelfde lijn met die van andere landen". Toch plegen militairen meer zelfdoding dan het nationale gemiddelde. Gemiddeld maken 40 op 100.000 mensen in het leger een einde aan hun leven, terwijl het nationale gemiddelde op 20 ligt. Minister Vandeput geeft aan dat er een analyse aan de gang is "met betrekking tot de terugkeer en re-integratie van militairen na een operatie" in het buitenland, wanneer een posttraumatische stressstoornis kan ontstaan. Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of via de site van zelfmoord1813. (Belga)