Vanbreda Risk & Benefits heeft de 'wegwerkongevallen' over 2019 nog niet volledig geanalyseerd, maar uit een analyse van die tot en met het eerste kwartaal blijkt een forse stijging van het aantal fietsongevallen. Elektrische fietsen worden meer en meer aangeboden in fietslease- en cafetariaplannen van werkgevers, zegt Axel De Lamper, expert arbeidsongevallen bij de verzekeringsmakelaar. "Speed pedelecs en elektrische fietsen zijn daardoor een echte hype aan het worden. Als de snelheid omhoog gaat, neemt de kans op ernstige ongevallen echter toe. Ook een zekere mate van onervarenheid bij de 'elektrische fietsers' en het feit dat onze weginfrastructuur hier nog niet aan aangepast is, spelen een rol." Daarnaast nemen steeds meer mensen de fiets om naar het werk te gaan. Meer fietsers betekent ook meer ongevallen. De Lamper onderstreept het belang voor bedrijven om aan preventie te doen. "Bedrijven die een fietsleaseplan of cafetariaplan hebben waarbij fietsen worden aangeboden, zouden ook flankerende maatregelen moeten nemen", zegt hij. "Ze kunnen bijvoorbeeld opleidingsprogramma's introduceren en sensibiliseringsacties doen rond het vermijden van ongevallen of het promoten van extra zichtbaarheid. Ook systematische technische controles van de fietsen van de medewerkers hebben een positieve invloed op het vermijden van ongevallen." Het stijgende aantal fietsongevallen zorgt voorlopig niet voor algemene premieverhogingen bij de verzekeraars, maar een aanpassing is volgens De Lamper niet uit te sluiten als de trend zich doorzet. (Belga)

Vanbreda Risk & Benefits heeft de 'wegwerkongevallen' over 2019 nog niet volledig geanalyseerd, maar uit een analyse van die tot en met het eerste kwartaal blijkt een forse stijging van het aantal fietsongevallen. Elektrische fietsen worden meer en meer aangeboden in fietslease- en cafetariaplannen van werkgevers, zegt Axel De Lamper, expert arbeidsongevallen bij de verzekeringsmakelaar. "Speed pedelecs en elektrische fietsen zijn daardoor een echte hype aan het worden. Als de snelheid omhoog gaat, neemt de kans op ernstige ongevallen echter toe. Ook een zekere mate van onervarenheid bij de 'elektrische fietsers' en het feit dat onze weginfrastructuur hier nog niet aan aangepast is, spelen een rol." Daarnaast nemen steeds meer mensen de fiets om naar het werk te gaan. Meer fietsers betekent ook meer ongevallen. De Lamper onderstreept het belang voor bedrijven om aan preventie te doen. "Bedrijven die een fietsleaseplan of cafetariaplan hebben waarbij fietsen worden aangeboden, zouden ook flankerende maatregelen moeten nemen", zegt hij. "Ze kunnen bijvoorbeeld opleidingsprogramma's introduceren en sensibiliseringsacties doen rond het vermijden van ongevallen of het promoten van extra zichtbaarheid. Ook systematische technische controles van de fietsen van de medewerkers hebben een positieve invloed op het vermijden van ongevallen." Het stijgende aantal fietsongevallen zorgt voorlopig niet voor algemene premieverhogingen bij de verzekeraars, maar een aanpassing is volgens De Lamper niet uit te sluiten als de trend zich doorzet. (Belga)