Ook aan de top van het leger zijn er maar weinig vrouwen. Zo was op 1 januari 2013 slechts 1 generaal op de 24 vrouwelijk, 10 op de 206 kolonel, 16 op de 406 luitenant-kolonel, 23 op de 651 majoor. Er was ook nog nooit een vrouw actief in een gevechtsfunctie bij de paracommando's of de Special Forces. "Het geslacht van kandidaten is nooit een uitsluitingsfactor geweest. Wel hebben vrouwen het moeilijk om te slagen in de opleiding omdat hier bijkomende functievereisten aan verbonden zijn", aldus De Crem. Wel waren er begin dit jaar 31 vrouwen op de 652 militairen actief in buitenlandse operaties tegenover 14 op de 857 een jaar voordien. Opmerkelijk is dat vrouwelijke militairen gemiddeld minder verdienen dan mannelijke. Bij de officieren is dat gemiddeld 29.067 versus 35.063 euro voor respectievelijk mannen en vrouwen, bij de onderofficieren 20.831 versus 22.431 euro en bij de vrijwilligers 16.523 versus 17.167 euro. "In dezelfde omstandigheden is het loon van de vrouw identiek aan dat van de man", merkt De Crem op. De verschillen voor deze gemiddelden zijn het gevolg van verschillen in anciënniteit en in aantal mannelijke en vrouwelijke militairen per graad. (ANA)

Ook aan de top van het leger zijn er maar weinig vrouwen. Zo was op 1 januari 2013 slechts 1 generaal op de 24 vrouwelijk, 10 op de 206 kolonel, 16 op de 406 luitenant-kolonel, 23 op de 651 majoor. Er was ook nog nooit een vrouw actief in een gevechtsfunctie bij de paracommando's of de Special Forces. "Het geslacht van kandidaten is nooit een uitsluitingsfactor geweest. Wel hebben vrouwen het moeilijk om te slagen in de opleiding omdat hier bijkomende functievereisten aan verbonden zijn", aldus De Crem. Wel waren er begin dit jaar 31 vrouwen op de 652 militairen actief in buitenlandse operaties tegenover 14 op de 857 een jaar voordien. Opmerkelijk is dat vrouwelijke militairen gemiddeld minder verdienen dan mannelijke. Bij de officieren is dat gemiddeld 29.067 versus 35.063 euro voor respectievelijk mannen en vrouwen, bij de onderofficieren 20.831 versus 22.431 euro en bij de vrijwilligers 16.523 versus 17.167 euro. "In dezelfde omstandigheden is het loon van de vrouw identiek aan dat van de man", merkt De Crem op. De verschillen voor deze gemiddelden zijn het gevolg van verschillen in anciënniteit en in aantal mannelijke en vrouwelijke militairen per graad. (ANA)