Terwijl Vlaanderen de afgelopen zes jaar 308 burgemeesters telde, moeten er door de gemeentefusies nu 300 worden benoemd. De gegevens over het profiel van de benoemde burgemeesters die Homans maandag vrijgeeft, zijn actueel tot en met vrijdag 18 januari. Toen waren reeds 290 van de 300 burgemeesters benoemd, 289 van hen legden ook al de eed af. Enkel in Ninove gebeurde dat nog niet. De overgrote meerderheid van de burgemeesters is man: 248 van de 290, of 85,5 procent. Er zijn 42 vrouwelijke burgemeesters, of 14,5 procent. Tijdens de vorige legislatuur waren 47 van de 308 burgemeesters, of 15,3 procent, vrouw. Dat betekent dus dat er zich nu een lichte daling voordoet van het aandeel vrouwelijke burgemeesters voordoet. Verhoudingsgewijs telt de provincie Vlaams-Brabant de meeste vrouwelijk burgemeesters (10 op 56, of 17,9 procent), Oost-Vlaanderen het minst (7 op 60, of 11,7 procent). Wordt gekeken naar de leeftijd van de burgemeesters (aan het begin van de bestuursperiode), dan blijkt dat de gemiddelde leeftijd nu 52 jaar is, terwijl dat tijdens de vorige legislatuur 49 jaar was. Mannelijke burgemeesters waren tijdens de vorige legislatuur gemiddeld 50 jaar, nu 53 jaar. Vrouwelijk burgemeesters waren gemiddeld 46 jaar, nu 47. Ook interessant zijn de cijfers over de gedeelde mandaten. In de huidige bestuursperiode zijn er 30 benoemde burgemeesters waarbij de akte van voordracht een einddatum en een opvolger vermeldt. In twee gevallen is de einddatum 31 december 2024, in 28 gevallen wordt er bewust voor een gedeeld mandaat gekozen. Tijdens de hele vorige periode werden er 63 burgemeesters opgevolgd, bijvoorbeeld wanneer een titelvoerend burgemeester zich liet vervangen door een waarnemend burgemeester. Het startfeest voor de lokale besturen vond maandag plaats in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Minister Homans wenste alle burgemeesters, schepenen en algemeen en financieel directeurs veel succes toe. Ze hoop dat het stuk voor stuk "sterke teams worden die goed en constructief samenwerken om de complexe lokale uitdagingen aan te pakken". Vooral voor de zeven fusiegemeenten wordt het volgens Homans een boeiende bestuursperiode. "Een fusie is immers de ultieme vorm van samenwerking", zei ze. (Belga)

Terwijl Vlaanderen de afgelopen zes jaar 308 burgemeesters telde, moeten er door de gemeentefusies nu 300 worden benoemd. De gegevens over het profiel van de benoemde burgemeesters die Homans maandag vrijgeeft, zijn actueel tot en met vrijdag 18 januari. Toen waren reeds 290 van de 300 burgemeesters benoemd, 289 van hen legden ook al de eed af. Enkel in Ninove gebeurde dat nog niet. De overgrote meerderheid van de burgemeesters is man: 248 van de 290, of 85,5 procent. Er zijn 42 vrouwelijke burgemeesters, of 14,5 procent. Tijdens de vorige legislatuur waren 47 van de 308 burgemeesters, of 15,3 procent, vrouw. Dat betekent dus dat er zich nu een lichte daling voordoet van het aandeel vrouwelijke burgemeesters voordoet. Verhoudingsgewijs telt de provincie Vlaams-Brabant de meeste vrouwelijk burgemeesters (10 op 56, of 17,9 procent), Oost-Vlaanderen het minst (7 op 60, of 11,7 procent). Wordt gekeken naar de leeftijd van de burgemeesters (aan het begin van de bestuursperiode), dan blijkt dat de gemiddelde leeftijd nu 52 jaar is, terwijl dat tijdens de vorige legislatuur 49 jaar was. Mannelijke burgemeesters waren tijdens de vorige legislatuur gemiddeld 50 jaar, nu 53 jaar. Vrouwelijk burgemeesters waren gemiddeld 46 jaar, nu 47. Ook interessant zijn de cijfers over de gedeelde mandaten. In de huidige bestuursperiode zijn er 30 benoemde burgemeesters waarbij de akte van voordracht een einddatum en een opvolger vermeldt. In twee gevallen is de einddatum 31 december 2024, in 28 gevallen wordt er bewust voor een gedeeld mandaat gekozen. Tijdens de hele vorige periode werden er 63 burgemeesters opgevolgd, bijvoorbeeld wanneer een titelvoerend burgemeester zich liet vervangen door een waarnemend burgemeester. Het startfeest voor de lokale besturen vond maandag plaats in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Minister Homans wenste alle burgemeesters, schepenen en algemeen en financieel directeurs veel succes toe. Ze hoop dat het stuk voor stuk "sterke teams worden die goed en constructief samenwerken om de complexe lokale uitdagingen aan te pakken". Vooral voor de zeven fusiegemeenten wordt het volgens Homans een boeiende bestuursperiode. "Een fusie is immers de ultieme vorm van samenwerking", zei ze. (Belga)