Vlaanderen beschikt al jaren over een actieplan ("Samen tegen schooluitval") om de problemen van spijbelen en vroegtijdige schooluitval tegen te gaan. In dat actieplan is afgesproken dat het onderwijs de gegevens van vroegtijdige schoolverlaters uitwisselt met VDAB. Die gegevensuitwisseling moet helpen vermijden dat jongeren van de radar verdwijnen. Die gegevensdeling kende vanaf het schooljaar 2017-2018 een volwaardige invoering. Toen was er sprake van 6.630 vroegtijdige schoolverlaters. Uit nieuwe cijfers van minister van Werk Hilde Crevits blijkt dat VDAB vorig schooljaar de contactgegevens van 6.992 vroegtijdige schoolverlaters heeft ontvangen. Van die bijna 7.000 jongeren wonen er 1.570 (22,5%) in een centrumstad. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters daalt dus niet, merkt Open Vld-parlementslid Tom Ongena op. Volgens de Open Vld'er zijn extra inspanningen nodig. Hij verwijst naar een evaluatie die in 2018 is uitgevoerd. Daaruit bleek onder meer dat VDAB de jongeren enkel schriftelijk mag contacteren. "Dat is echt niet meer van deze tijd. VDAB moet daarom snel de toelating vragen om deze jongeren ook digitaal te mogen contacteren", meent Ongena. Verder blijkt dat de begeleiding van die groep jongeren een specifiek profiel aan bemiddelaars vraagt. VDAB heeft een groep jongerenconsulenten aangeduid die zich specifiek met de begeleiding van die jongeren kan bezig houden. "Dat is een goede zaak. Ik roep hen op om daarmee door te zetten", aldus Ongena. Volgens de Open Vld'er moet het aantal jongeren dat zonder diploma de schoolbanken verlaat dringend omlaag. "Werk aan de winkel dus voor ons onderwijs, maar ook voor de VDAB die deze jongeren bij de hand moet nemen", meent Ongena. (Belga)

Vlaanderen beschikt al jaren over een actieplan ("Samen tegen schooluitval") om de problemen van spijbelen en vroegtijdige schooluitval tegen te gaan. In dat actieplan is afgesproken dat het onderwijs de gegevens van vroegtijdige schoolverlaters uitwisselt met VDAB. Die gegevensuitwisseling moet helpen vermijden dat jongeren van de radar verdwijnen. Die gegevensdeling kende vanaf het schooljaar 2017-2018 een volwaardige invoering. Toen was er sprake van 6.630 vroegtijdige schoolverlaters. Uit nieuwe cijfers van minister van Werk Hilde Crevits blijkt dat VDAB vorig schooljaar de contactgegevens van 6.992 vroegtijdige schoolverlaters heeft ontvangen. Van die bijna 7.000 jongeren wonen er 1.570 (22,5%) in een centrumstad. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters daalt dus niet, merkt Open Vld-parlementslid Tom Ongena op. Volgens de Open Vld'er zijn extra inspanningen nodig. Hij verwijst naar een evaluatie die in 2018 is uitgevoerd. Daaruit bleek onder meer dat VDAB de jongeren enkel schriftelijk mag contacteren. "Dat is echt niet meer van deze tijd. VDAB moet daarom snel de toelating vragen om deze jongeren ook digitaal te mogen contacteren", meent Ongena. Verder blijkt dat de begeleiding van die groep jongeren een specifiek profiel aan bemiddelaars vraagt. VDAB heeft een groep jongerenconsulenten aangeduid die zich specifiek met de begeleiding van die jongeren kan bezig houden. "Dat is een goede zaak. Ik roep hen op om daarmee door te zetten", aldus Ongena. Volgens de Open Vld'er moet het aantal jongeren dat zonder diploma de schoolbanken verlaat dringend omlaag. "Werk aan de winkel dus voor ons onderwijs, maar ook voor de VDAB die deze jongeren bij de hand moet nemen", meent Ongena. (Belga)