Er zijn geen exacte cijfers van het aantal nachtwinkels. Maar de VVSG deed in 2008 een enquête bij de Vlaamse steden en gemeenten. Toen was er sprake van 856 nachtwinkels. In mei van dit jaar herhaalde de organisatie die oefening en was er sprake van 949 nachtwinkels, een stijging van zo'n 10 procent. De cijfers tonen ook aan dat nachtwinkels vooral een (groot)stedelijk fenomeen zijn. Bijna één op de drie nachtwinkels (31,4 procent) is gevestigd in Antwerpen of Gent. Daarnaast is 20 procent gevestigd in een van de andere 11 Vlaamse centrumsteden. Dat betekent dus dat de helft van alle nachtwinkels zich bevindt in de centrumsteden en dat de andere helft verspreid is over de 295 resterende gemeenten. Uit de VVSG-enquête blijkt voorts dat steeds meer gemeenten een beleid voeren rond nachtwinkels. Daar waar vijf jaar geleden ruim 80 procent van de gemeenten nog geen specifieke maatregelen voorzag, is dat aantal anno 2013 gezakt naar 32 procent. Steeds meer gemeenten nemen maatregelen rond belastingreglementen of rond vestigings- en uitbatingsvergunningen. De VVSG wijst er ook op dat weinig gemeenten een specifiek reglement hebben rond de verkoop van alcohol in nachtwinkels. Dat heeft volgens de organisatie te maken met het feit dat initiatieven daarrond vaak worden teruggefloten door de Raad van State. De VVSG pleit ervoor een wettelijk verbod op de verkoop van alcohol in nachtwinkels uit te werken (naar het voorbeeld van de alcoholverkoop via automatenshops) of om gemeenten de mogelijkheid te bieden dit lokaal te regelen. (Belga)

Er zijn geen exacte cijfers van het aantal nachtwinkels. Maar de VVSG deed in 2008 een enquête bij de Vlaamse steden en gemeenten. Toen was er sprake van 856 nachtwinkels. In mei van dit jaar herhaalde de organisatie die oefening en was er sprake van 949 nachtwinkels, een stijging van zo'n 10 procent. De cijfers tonen ook aan dat nachtwinkels vooral een (groot)stedelijk fenomeen zijn. Bijna één op de drie nachtwinkels (31,4 procent) is gevestigd in Antwerpen of Gent. Daarnaast is 20 procent gevestigd in een van de andere 11 Vlaamse centrumsteden. Dat betekent dus dat de helft van alle nachtwinkels zich bevindt in de centrumsteden en dat de andere helft verspreid is over de 295 resterende gemeenten. Uit de VVSG-enquête blijkt voorts dat steeds meer gemeenten een beleid voeren rond nachtwinkels. Daar waar vijf jaar geleden ruim 80 procent van de gemeenten nog geen specifieke maatregelen voorzag, is dat aantal anno 2013 gezakt naar 32 procent. Steeds meer gemeenten nemen maatregelen rond belastingreglementen of rond vestigings- en uitbatingsvergunningen. De VVSG wijst er ook op dat weinig gemeenten een specifiek reglement hebben rond de verkoop van alcohol in nachtwinkels. Dat heeft volgens de organisatie te maken met het feit dat initiatieven daarrond vaak worden teruggefloten door de Raad van State. De VVSG pleit ervoor een wettelijk verbod op de verkoop van alcohol in nachtwinkels uit te werken (naar het voorbeeld van de alcoholverkoop via automatenshops) of om gemeenten de mogelijkheid te bieden dit lokaal te regelen. (Belga)