Ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening krijgen. De maatregel houdt in dat de Vlaamse overheid maximaal 4 maanden huur voorschiet via een lening aan de huurder, op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden kwijtscheldt. Volgens minister Crevits zijn er intussen 1.760 aanvragen ingediend, waarvan er 1.280 zijn goegekeurd voor een totaalbedrag van ongeveer 12 miljoen euro. "Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met het begin van het jaar", aldus minister Crevits. Bedrijven kunnen ook om een bemiddeling vragen voor de handelshuurlening. Er zijn een 250-tal trajecten gevraagd waarvan 80 nog lopende zijn. In 65 gevallen werd een akkoord bereikt. Minister Crevits gaf in de commissie ook een nieuwe stand van zaken van de Vlaamse economische steunmaatregelen. Zo heeft de Vlaamse overheid sinds midden maart 2020 aan 190.000 unieke ondernemeingen steun toegekend voor een totaalbedrag van 1,9 miljard euro. Het grootste deel daarvan is nog steeds de hinderpremie (inclusief dagvergoedingen) voor 1,160 miljard euro. Maar ook de opeenvolgende beschermingsmechanismen - de vergoeding voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn of zwaar omzetverlies lijden - zijn intussen goed voor bijna 400 miljoen euro steun. Volgens de CD&V-minister tonen een aantal economische parameters intussen een iets rooskleuriger beeld. Zo zou de bbp-daling voor 2020 beperkt blijven tot -6,2% in plaats van -6,7% en zou het jobverlies (voor heel België) in 2021 beperkt kunnen blijven tot 29.900 in plaats van 56.200. Ook de algemene omzetdaling van bedrijven tegenover de periode vóór corona zou nu beperkt kunnen blijven tot 10%. Maar onder dat gemiddelde sluimeren er grote verschillen. Zo verwachten de horeca (-69%) en de eventsector (-76%) veel grotere omzetverliezen. Dat verschil is ook te zien in de verwachte evoluties in het personeelsbestand en het aantal faillissementen. Zo zou het personeelsbestand in het algemeen stabiel blijven, maar rekent de horeca in 2021 op een daling met 6% en de eventsector van 14%. En daar waar het faillisementsrisico gemiddeld 7% stijgt, is dat in de horecasector 33% en in de eventsector 31%. (Belga)

Ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening krijgen. De maatregel houdt in dat de Vlaamse overheid maximaal 4 maanden huur voorschiet via een lening aan de huurder, op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden kwijtscheldt. Volgens minister Crevits zijn er intussen 1.760 aanvragen ingediend, waarvan er 1.280 zijn goegekeurd voor een totaalbedrag van ongeveer 12 miljoen euro. "Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met het begin van het jaar", aldus minister Crevits. Bedrijven kunnen ook om een bemiddeling vragen voor de handelshuurlening. Er zijn een 250-tal trajecten gevraagd waarvan 80 nog lopende zijn. In 65 gevallen werd een akkoord bereikt. Minister Crevits gaf in de commissie ook een nieuwe stand van zaken van de Vlaamse economische steunmaatregelen. Zo heeft de Vlaamse overheid sinds midden maart 2020 aan 190.000 unieke ondernemeingen steun toegekend voor een totaalbedrag van 1,9 miljard euro. Het grootste deel daarvan is nog steeds de hinderpremie (inclusief dagvergoedingen) voor 1,160 miljard euro. Maar ook de opeenvolgende beschermingsmechanismen - de vergoeding voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn of zwaar omzetverlies lijden - zijn intussen goed voor bijna 400 miljoen euro steun. Volgens de CD&V-minister tonen een aantal economische parameters intussen een iets rooskleuriger beeld. Zo zou de bbp-daling voor 2020 beperkt blijven tot -6,2% in plaats van -6,7% en zou het jobverlies (voor heel België) in 2021 beperkt kunnen blijven tot 29.900 in plaats van 56.200. Ook de algemene omzetdaling van bedrijven tegenover de periode vóór corona zou nu beperkt kunnen blijven tot 10%. Maar onder dat gemiddelde sluimeren er grote verschillen. Zo verwachten de horeca (-69%) en de eventsector (-76%) veel grotere omzetverliezen. Dat verschil is ook te zien in de verwachte evoluties in het personeelsbestand en het aantal faillissementen. Zo zou het personeelsbestand in het algemeen stabiel blijven, maar rekent de horeca in 2021 op een daling met 6% en de eventsector van 14%. En daar waar het faillisementsrisico gemiddeld 7% stijgt, is dat in de horecasector 33% en in de eventsector 31%. (Belga)