"Tuberculose is een sociale en grootstedelijke ziekte. Ze komt het vaakst voor bij risicogroepen in dichtbevolkt gebied en teert op armoede en slechte levensomstadigheden. De toename, voornamelijk in Brussel, kan verklaard worden door de economische crisis en de komst van asielzoekers uit het oostblok", zei dokter Maryse Wanlin, medisch directeur van Fares. Tuberculose is een infectieziekte, veroorzaakt door de bacil van Koch. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een derde van de wereldbevolking op een latente manier drager van de bacil van Koch, die meestal uit de weg wordt geruimd door het immuunsysteem. Iedereen kan de ziekte oplopen. Maar er zijn wel risicofactoren zoals diabetes, aids, nierinsufficiëntie en ongezonde voeding. In de buurlanden is de incidentie van de ziekte vergelijkbaar met België, met uitzondering van Groot-Brittannië, waar 14 gevallen op 100.000 inwoners werden geregistreerd, voornamelijk in Londen. (KAV)

"Tuberculose is een sociale en grootstedelijke ziekte. Ze komt het vaakst voor bij risicogroepen in dichtbevolkt gebied en teert op armoede en slechte levensomstadigheden. De toename, voornamelijk in Brussel, kan verklaard worden door de economische crisis en de komst van asielzoekers uit het oostblok", zei dokter Maryse Wanlin, medisch directeur van Fares. Tuberculose is een infectieziekte, veroorzaakt door de bacil van Koch. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een derde van de wereldbevolking op een latente manier drager van de bacil van Koch, die meestal uit de weg wordt geruimd door het immuunsysteem. Iedereen kan de ziekte oplopen. Maar er zijn wel risicofactoren zoals diabetes, aids, nierinsufficiëntie en ongezonde voeding. In de buurlanden is de incidentie van de ziekte vergelijkbaar met België, met uitzondering van Groot-Brittannië, waar 14 gevallen op 100.000 inwoners werden geregistreerd, voornamelijk in Londen. (KAV)