"Er is een groot tekort aan opvangcapaciteit, er is te weinig voedingshulp, medische zorg, drinkwater en hygiënische voorzieningen", zo luidt het. Verwacht wordt dat er de komende weken nog duizenden vluchtelingen bij zullen komen. "Het pre-registratie- en het transitkamp raken vol", zo zegt Wojciech Asztabski, noodhulpcoördinator voor Artsen Zonder Grenzen ter plaatse. Het transitkamp is bedoeld voor een tijdelijk verblijf maar huisvest inmiddels meer dan 6.000 mensen. Sinds mei heeft de hulporganisatie haar hulpprogramma's flink opgeschroefd om de situatie van de mensen te verbeteren, maar de crisis is verre van voorbij. Een nieuw vijfde kamp staat op de planning over een paar weken geopend te worden. Om de druk op de voorzieningen in het transitkamp te verminderen moet deze versneld geopend worden, aldus het persbericht. Artsen Zonder Grenzen roept de Ethiopische overheid op om haar medewerking te blijven verlenen op het gebied van invoer van medicijnen en materiaal, en ervaren internationale hulpverleners toe te staan de nodige ondersteuning te bieden. (KAV)

"Er is een groot tekort aan opvangcapaciteit, er is te weinig voedingshulp, medische zorg, drinkwater en hygiënische voorzieningen", zo luidt het. Verwacht wordt dat er de komende weken nog duizenden vluchtelingen bij zullen komen. "Het pre-registratie- en het transitkamp raken vol", zo zegt Wojciech Asztabski, noodhulpcoördinator voor Artsen Zonder Grenzen ter plaatse. Het transitkamp is bedoeld voor een tijdelijk verblijf maar huisvest inmiddels meer dan 6.000 mensen. Sinds mei heeft de hulporganisatie haar hulpprogramma's flink opgeschroefd om de situatie van de mensen te verbeteren, maar de crisis is verre van voorbij. Een nieuw vijfde kamp staat op de planning over een paar weken geopend te worden. Om de druk op de voorzieningen in het transitkamp te verminderen moet deze versneld geopend worden, aldus het persbericht. Artsen Zonder Grenzen roept de Ethiopische overheid op om haar medewerking te blijven verlenen op het gebied van invoer van medicijnen en materiaal, en ervaren internationale hulpverleners toe te staan de nodige ondersteuning te bieden. (KAV)