Volgens het Vlaams Vredesinstituut, gevraagd om duiding bij de cijfers, verklaren meerdere factoren de stijging van de voorbije jaren. Zo was er de nieuwe wapenwet in 2006, waardoor bezitters van ongeregistreerde wapens die (illegaal) gingen doorverkopen. Ook een betere registratie kan de stijging mee verklaren. "Daarnaast is er van overheidswege meer prioriteit gegeven aan het fenomeen van wapenhandel", zegt onderzoeker Nils Duquet. Zo werd illegale wapenhandel in de recentste nationale veiligheidsplannen van de politie naar voren geschoven als prioritair criminaliteitsfenomeen. De aandacht is onder meer het gevolg van ernstige incidenten als de aanslag van Nordine Amrani in 2011 in Luik. Maar ook de recente aanslagen in Frankrijk en België zetten het fenomeen op de (inter)nationale agenda. België wordt internationaal beschouwd als draaischijf van illegale wapens. De voorbije jaren bleef het aantal pv's wegens illegale wapenhandel, ondanks lichte schommelingen, vrij constant. Zo waren er in 2012 232 pv's, in 2013 234 en in 2014 229. De meeste pv's over illegale wapenhandel in 2015 gingen over vuurwapens (168). In de andere gevallen ging het om steekwapens of niet-vuurwapens (41), munitie (12) of wapenonderdelen (2). Onduidelijk is hoeveel wapens er in totaal in het spel waren. Elk pv over wapenhandel kan over meerdere wapens gaan, maar betrouwbare gegevens hierover ontbreken. (Belga)

Volgens het Vlaams Vredesinstituut, gevraagd om duiding bij de cijfers, verklaren meerdere factoren de stijging van de voorbije jaren. Zo was er de nieuwe wapenwet in 2006, waardoor bezitters van ongeregistreerde wapens die (illegaal) gingen doorverkopen. Ook een betere registratie kan de stijging mee verklaren. "Daarnaast is er van overheidswege meer prioriteit gegeven aan het fenomeen van wapenhandel", zegt onderzoeker Nils Duquet. Zo werd illegale wapenhandel in de recentste nationale veiligheidsplannen van de politie naar voren geschoven als prioritair criminaliteitsfenomeen. De aandacht is onder meer het gevolg van ernstige incidenten als de aanslag van Nordine Amrani in 2011 in Luik. Maar ook de recente aanslagen in Frankrijk en België zetten het fenomeen op de (inter)nationale agenda. België wordt internationaal beschouwd als draaischijf van illegale wapens. De voorbije jaren bleef het aantal pv's wegens illegale wapenhandel, ondanks lichte schommelingen, vrij constant. Zo waren er in 2012 232 pv's, in 2013 234 en in 2014 229. De meeste pv's over illegale wapenhandel in 2015 gingen over vuurwapens (168). In de andere gevallen ging het om steekwapens of niet-vuurwapens (41), munitie (12) of wapenonderdelen (2). Onduidelijk is hoeveel wapens er in totaal in het spel waren. Elk pv over wapenhandel kan over meerdere wapens gaan, maar betrouwbare gegevens hierover ontbreken. (Belga)