Sinds de invoering van het pleegzorgdecreet op 1 januari 2014 krijgen pleegzorgkinderen voorrang in de kinderopvang en moeten de pleegouders, ongeacht hun inkomen, daarvoor het laagste tarief betalen. Uit cijfers van minister van Welzijn Jo Vandeurzen blijkt nu dat het verminderd tarief voor pleegzorgkinderen in 2014 172 keer is toegepast, in 2015 365 keer en in 2016 569 keer. Over hoeveel pleegzorgkinderen in 2016 precies gebruik hebben gemaakt van de voorrangsregeling in de kinderopvang zijn er nog geen sluitende cijfers, maar volgens Kind & Gezin lopen die aantallen grotendeels parallel met het aantal pleegzorgkinderen aan wie het minimumtarief is toegekend. (Belga)

Sinds de invoering van het pleegzorgdecreet op 1 januari 2014 krijgen pleegzorgkinderen voorrang in de kinderopvang en moeten de pleegouders, ongeacht hun inkomen, daarvoor het laagste tarief betalen. Uit cijfers van minister van Welzijn Jo Vandeurzen blijkt nu dat het verminderd tarief voor pleegzorgkinderen in 2014 172 keer is toegepast, in 2015 365 keer en in 2016 569 keer. Over hoeveel pleegzorgkinderen in 2016 precies gebruik hebben gemaakt van de voorrangsregeling in de kinderopvang zijn er nog geen sluitende cijfers, maar volgens Kind & Gezin lopen die aantallen grotendeels parallel met het aantal pleegzorgkinderen aan wie het minimumtarief is toegekend. (Belga)