Vorig jaar vonden er twaalf transmissies plaats van de VDAB naar de RVA na weigering de opleiding Nederlands te volgen. Dat betekent dat in twaalf gevallen het dossier van de werkloze werd overgemaakt aan de RVA, die op zijn beurt een sanctie kan opleggen. Dit jaar gebeurden er nog maar vier transmissies. "Sinds september 2011 wordt het weigeren van een taalopleiding nu echter ook beschouwd als het weigeren van een beroepsgerichte opleiding. Het weigeren is nu op zich voldoende voor transmissie", weet Demesmaeker. "Minister Muyters wil daarmee anderstalige werklozen ertoe aanzetten Nederlands te leren. Ik ben blij met deze verstrenging en hoop dat deze maatregel de verfransing op de werkvloer kan terugdringen". (KAV)

Vorig jaar vonden er twaalf transmissies plaats van de VDAB naar de RVA na weigering de opleiding Nederlands te volgen. Dat betekent dat in twaalf gevallen het dossier van de werkloze werd overgemaakt aan de RVA, die op zijn beurt een sanctie kan opleggen. Dit jaar gebeurden er nog maar vier transmissies. "Sinds september 2011 wordt het weigeren van een taalopleiding nu echter ook beschouwd als het weigeren van een beroepsgerichte opleiding. Het weigeren is nu op zich voldoende voor transmissie", weet Demesmaeker. "Minister Muyters wil daarmee anderstalige werklozen ertoe aanzetten Nederlands te leren. Ik ben blij met deze verstrenging en hoop dat deze maatregel de verfransing op de werkvloer kan terugdringen". (KAV)