In 2017 telde Eurostat 31.400 niet-begeleide minderjarige asielzoekers in de hele Europese Unie. Opnieuw een sterke daling in vergelijking met 2016, toen er nog meer dan dubbel zoveel waren. In 2015, tijdens de piek van de vluchtelingencrisis, kwamen er zelfs 95.200 jongeren onder de 18 alleen aan op Europees grondgebied. In vergelijking met de jaren voor de vluchtelingencrisis is het aantal minderjarige asielzoekers zonder begeleiding wel nog altijd hoog. In de periode tussen 2008 en 2013 waren dat er elk jaar gemiddeld 12.000. Italië krijgt nog altijd het grootste aantal aanvragen van niet-begeleide minderjarigen. Bijna een derde van hen vraagt daar asiel aan. Duitsland, Griekenland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Zweden en Nederland vervolledigen de top 7. Samen vertegenwoordigen ze 90 procent van alle asielaanvragen van niet begeleide minderjarigen. Voor ons land gaat het om 735 aanvragen, of 2,3 procent van het totaal. De meeste aanvragen in ons land, een 300-tal, komen uit Afghanistan, gevolgd door Guinea en Albanië. In de hele EU komen de meeste niet-begeleide minderjarigen - 17 procent - ook uit Afghanistan, gevolgd door Eritrea, Gambia, Guinea, Pakistan en Syrië. (Belga)

In 2017 telde Eurostat 31.400 niet-begeleide minderjarige asielzoekers in de hele Europese Unie. Opnieuw een sterke daling in vergelijking met 2016, toen er nog meer dan dubbel zoveel waren. In 2015, tijdens de piek van de vluchtelingencrisis, kwamen er zelfs 95.200 jongeren onder de 18 alleen aan op Europees grondgebied. In vergelijking met de jaren voor de vluchtelingencrisis is het aantal minderjarige asielzoekers zonder begeleiding wel nog altijd hoog. In de periode tussen 2008 en 2013 waren dat er elk jaar gemiddeld 12.000. Italië krijgt nog altijd het grootste aantal aanvragen van niet-begeleide minderjarigen. Bijna een derde van hen vraagt daar asiel aan. Duitsland, Griekenland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Zweden en Nederland vervolledigen de top 7. Samen vertegenwoordigen ze 90 procent van alle asielaanvragen van niet begeleide minderjarigen. Voor ons land gaat het om 735 aanvragen, of 2,3 procent van het totaal. De meeste aanvragen in ons land, een 300-tal, komen uit Afghanistan, gevolgd door Guinea en Albanië. In de hele EU komen de meeste niet-begeleide minderjarigen - 17 procent - ook uit Afghanistan, gevolgd door Eritrea, Gambia, Guinea, Pakistan en Syrië. (Belga)