Uit de cijfers verzameld door Europol blijkt dat ons land met 17.235 mensen zonder papieren in de Europese top acht zit, met Duitsland (134.000) en Frankrijk (105.000) op kop. Berekend naar de bevolkingsdichtheid heeft ons land bijna evenveel mensen zonder wettig verblijf als Duitsland. De cijfers liepen sinds 2016 stevig terug omdat een aantal routes werd afgesloten en de controles aan de buitengrenzen van de EU fors werden opgevoerd. Ook in België zakte het aantal, met in 2016 nog meer dan negentienduizend, met ongeveer duizend terug. Die trend zette zich in de meeste andere Westerse Europese landen en in de hele Unie in 2018 verder. Maar niet in België. In ons land piekte hun aantal in 2018 opnieuw naar recordwaarden. Meer dan waarschijnlijk is die toename te wijten aan de stijging van het aantal transmigranten dat niet langer via Frankrijk naar Groot-Brittannië probeert te geraken. Sinds de sluiting van de kampen in Calais vorig jaar hebben de routes zich verlegd en is de trafiek gespreid. Onder andere via Zeebrugge probeert men het Kanaal over te steken. Opmerkelijk is dat de algemene stijging nagenoeg gelijkloopt met de toename van het aantal minderjarigen zonder wettig verblijf. (Belga)

Uit de cijfers verzameld door Europol blijkt dat ons land met 17.235 mensen zonder papieren in de Europese top acht zit, met Duitsland (134.000) en Frankrijk (105.000) op kop. Berekend naar de bevolkingsdichtheid heeft ons land bijna evenveel mensen zonder wettig verblijf als Duitsland. De cijfers liepen sinds 2016 stevig terug omdat een aantal routes werd afgesloten en de controles aan de buitengrenzen van de EU fors werden opgevoerd. Ook in België zakte het aantal, met in 2016 nog meer dan negentienduizend, met ongeveer duizend terug. Die trend zette zich in de meeste andere Westerse Europese landen en in de hele Unie in 2018 verder. Maar niet in België. In ons land piekte hun aantal in 2018 opnieuw naar recordwaarden. Meer dan waarschijnlijk is die toename te wijten aan de stijging van het aantal transmigranten dat niet langer via Frankrijk naar Groot-Brittannië probeert te geraken. Sinds de sluiting van de kampen in Calais vorig jaar hebben de routes zich verlegd en is de trafiek gespreid. Onder andere via Zeebrugge probeert men het Kanaal over te steken. Opmerkelijk is dat de algemene stijging nagenoeg gelijkloopt met de toename van het aantal minderjarigen zonder wettig verblijf. (Belga)