De stijging betekent niet noodzakelijk dat er sprake is van een toegenomen probleem. Het Agentschap Opgroeien verwijst ook naar een verhoogde alertheid en/of verhoogde kennis over de rol van de VK's en OCJ. Het Agentschap legde voor het eerst cijfers uit diverse bronnen samen om een beeld te schetsen van het aantal kinderen dat gemeld wordt voor vermoedens van kindermishandeling of -verwaarlozing en andere verontrustende situaties. Meldingen komen in Vlaanderen immers bij diverse organisaties terecht. In de loop van 20119 werden bij de VK's 8.920 unieke kinderen gemeld. Bij OCJ werden iets minder dan 5.000 kinderen gemeld, bij SDJ 3.331 kinderen. Bij het centrale telefoonnummer 1712 gingen 4.411 oproepen over minderjarigen. "Hoewel deze cijfers niet opgeteld mogen worden, tonen ze wel aan dat heel wat kinderen een ernstig verontrustende situatie kenden", aldus het Agentschap Opgroeien. De drie CLB's van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel hebben tijdens de lockdown zelfs dubbel zoveel interventies uitgevoerd voor verontrustende en problematische thuissituaties. Dat blijkt uit cijfers die Bianca Debaets (CD&V) als raadslid in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) opvroeg bij bevoegd collegelid Sven Gatz (Open Vld). In vergelijking met de maand maart van dit jaar, tijdens de lockdownperiode, en van vorig jaar in 2019 merken de CLB's een zichtbare stijging. Met 224 interventies is er een verdubbeling voor het fenomeen 'verontrusting' en voor het fenomeen 'problemen thuis' waren er 467 interventies, dat is ook een verdubbeling. Dat laatste fenomeen is een brede categorie waaronder interactieproblemen, financieel-materiële problemen, verwaarlozing of opvoedingsproblemen in gezinsverband vallen. (Belga)

De stijging betekent niet noodzakelijk dat er sprake is van een toegenomen probleem. Het Agentschap Opgroeien verwijst ook naar een verhoogde alertheid en/of verhoogde kennis over de rol van de VK's en OCJ. Het Agentschap legde voor het eerst cijfers uit diverse bronnen samen om een beeld te schetsen van het aantal kinderen dat gemeld wordt voor vermoedens van kindermishandeling of -verwaarlozing en andere verontrustende situaties. Meldingen komen in Vlaanderen immers bij diverse organisaties terecht. In de loop van 20119 werden bij de VK's 8.920 unieke kinderen gemeld. Bij OCJ werden iets minder dan 5.000 kinderen gemeld, bij SDJ 3.331 kinderen. Bij het centrale telefoonnummer 1712 gingen 4.411 oproepen over minderjarigen. "Hoewel deze cijfers niet opgeteld mogen worden, tonen ze wel aan dat heel wat kinderen een ernstig verontrustende situatie kenden", aldus het Agentschap Opgroeien. De drie CLB's van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel hebben tijdens de lockdown zelfs dubbel zoveel interventies uitgevoerd voor verontrustende en problematische thuissituaties. Dat blijkt uit cijfers die Bianca Debaets (CD&V) als raadslid in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) opvroeg bij bevoegd collegelid Sven Gatz (Open Vld). In vergelijking met de maand maart van dit jaar, tijdens de lockdownperiode, en van vorig jaar in 2019 merken de CLB's een zichtbare stijging. Met 224 interventies is er een verdubbeling voor het fenomeen 'verontrusting' en voor het fenomeen 'problemen thuis' waren er 467 interventies, dat is ook een verdubbeling. Dat laatste fenomeen is een brede categorie waaronder interactieproblemen, financieel-materiële problemen, verwaarlozing of opvoedingsproblemen in gezinsverband vallen. (Belga)