"Tel je daarbij de circa 75.000 cursisten uit de centra voor volwassenenonderwijs en de studenten uit het hoger onderwijs (vorig academiejaar 120.000 studenten), en verder de meer dan 100.000 mensen die werken in katholieke onderwijsinstellingen, dan kunnen we stellen dat meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt in het katholiek onderwijs" aldus nog Lieven Boeve. Het aantal leerlingen en studenten in een katholieke onderwijsinstelling blijft stabiel op een hoog cijfer. Voor basis-, secundair, volwassenen- en hoger onderwijs samen, ligt dat boven 935.000. "We zien dat het aantal kinderen in de eerste graad van ons gewoon secundair onderwijs zelfs toeneemt", zegt Lieven Boeve. Het stelsel Leren en Werken boet in aan populariteit. Na de aanwezigheid van 4.084 lerenden vorig schooljaar, is er een terugval van 5,14 percent tot 3.873, inclusief 80 leerlingen in duaal leren. Het aantal OKAN-leerlingen stijgt licht van 1.234 naar 1.268, een toename van 2,76 percent. Tegelijk is er een lichte terugval in het gewoon kleuteronderwijs. (Belga)

"Tel je daarbij de circa 75.000 cursisten uit de centra voor volwassenenonderwijs en de studenten uit het hoger onderwijs (vorig academiejaar 120.000 studenten), en verder de meer dan 100.000 mensen die werken in katholieke onderwijsinstellingen, dan kunnen we stellen dat meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt in het katholiek onderwijs" aldus nog Lieven Boeve. Het aantal leerlingen en studenten in een katholieke onderwijsinstelling blijft stabiel op een hoog cijfer. Voor basis-, secundair, volwassenen- en hoger onderwijs samen, ligt dat boven 935.000. "We zien dat het aantal kinderen in de eerste graad van ons gewoon secundair onderwijs zelfs toeneemt", zegt Lieven Boeve. Het stelsel Leren en Werken boet in aan populariteit. Na de aanwezigheid van 4.084 lerenden vorig schooljaar, is er een terugval van 5,14 percent tot 3.873, inclusief 80 leerlingen in duaal leren. Het aantal OKAN-leerlingen stijgt licht van 1.234 naar 1.268, een toename van 2,76 percent. Tegelijk is er een lichte terugval in het gewoon kleuteronderwijs. (Belga)