De ziekteverzekering merkt tegelijk wel op dat de bevoegde dienst die langdurig zieken 'maximaal opnieuw naar de arbeidsmarkt wil begeleiden': 45.394 mensen hervatten deeltijds het werk, tegenover 39.787 in 2015. Nog eens 5.413 mensen startten een re-integratietraject op, tegenover 3.349 het jaar ervoor. Begin dit jaar trad een hervorming van dat traject in werking.

Uit de cijfers besluit het Riziv dat de deeltijdse werkhervatting 'in de lift zit'. Het wijst erop dat een combinatie van arbeidsongeschiktheid en een activiteit op maat in veel gevallen leidt tot een volledige werkhervatting. Dat geldt voor 47% van de gevallen bij werknemers, en 33% bij zelfstandigen. 'De praktijk toont aan dat hoe vroeger iemand het werk hervat, hoe sneller hij weer aan de slag kan zoals vroeger', schrijft de ziekteverzekering. 'Een deeltijdse activiteit hervatten tijdens de eerste zes maanden van de ziekte, geeft de hoogste kans op een geslaagde terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Uit het jaarverslag blijkt verder nog dat zorgverleners in 2016 bijna 9 miljoen euro te veel aanrekenden, het zogenaamde onverschuldigd bedrag. Bij 602 controleondezoeken stelden de inspecteurs, die in aantal fors gedaald zijn, meer dan 500.000 inbreuken vast. 'In verhouding tot de middelen slaagden ze er toch in om een belangrijk onverschuldigd bedrag terug te eisen, waarvan een hoog bedrag vrijwillig terugbetaald is', schrijft het Riziv. Van de meer dan 600 onderzoeken waren er 87 fraudeonderzoeken.

Een minderheid dus, maar toch zijn zij goed voor 60% van het onverschuldigd bedrag (meer dan 5 miljoen euro). Van dat bedrag werd slechts 35% vrijwillig terugbetaald - bij de andere onderzoeken was dat 95%. Grote fraudeurs kunnen sinds begin vorig jaar 'afgeremd' worden door de uitbetaling van hun prestaties via de derdebetalersregeling tijdelijk te schorsen. Al vijf zorgverleners werden vorig jaar geschorst.

De ziekteverzekering merkt tegelijk wel op dat de bevoegde dienst die langdurig zieken 'maximaal opnieuw naar de arbeidsmarkt wil begeleiden': 45.394 mensen hervatten deeltijds het werk, tegenover 39.787 in 2015. Nog eens 5.413 mensen startten een re-integratietraject op, tegenover 3.349 het jaar ervoor. Begin dit jaar trad een hervorming van dat traject in werking.Uit de cijfers besluit het Riziv dat de deeltijdse werkhervatting 'in de lift zit'. Het wijst erop dat een combinatie van arbeidsongeschiktheid en een activiteit op maat in veel gevallen leidt tot een volledige werkhervatting. Dat geldt voor 47% van de gevallen bij werknemers, en 33% bij zelfstandigen. 'De praktijk toont aan dat hoe vroeger iemand het werk hervat, hoe sneller hij weer aan de slag kan zoals vroeger', schrijft de ziekteverzekering. 'Een deeltijdse activiteit hervatten tijdens de eerste zes maanden van de ziekte, geeft de hoogste kans op een geslaagde terugkeer naar de arbeidsmarkt. Uit het jaarverslag blijkt verder nog dat zorgverleners in 2016 bijna 9 miljoen euro te veel aanrekenden, het zogenaamde onverschuldigd bedrag. Bij 602 controleondezoeken stelden de inspecteurs, die in aantal fors gedaald zijn, meer dan 500.000 inbreuken vast. 'In verhouding tot de middelen slaagden ze er toch in om een belangrijk onverschuldigd bedrag terug te eisen, waarvan een hoog bedrag vrijwillig terugbetaald is', schrijft het Riziv. Van de meer dan 600 onderzoeken waren er 87 fraudeonderzoeken. Een minderheid dus, maar toch zijn zij goed voor 60% van het onverschuldigd bedrag (meer dan 5 miljoen euro). Van dat bedrag werd slechts 35% vrijwillig terugbetaald - bij de andere onderzoeken was dat 95%. Grote fraudeurs kunnen sinds begin vorig jaar 'afgeremd' worden door de uitbetaling van hun prestaties via de derdebetalersregeling tijdelijk te schorsen. Al vijf zorgverleners werden vorig jaar geschorst.