Op 1 januari 2018 telde België 11.376.070 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel.

De bevolkingstoename is in de eerste plaats een gevolg van het positieve migratiesaldo. Het verschil tussen nieuwkomers en vertrekkers bedroeg 44.536 personen. Dat verklaart 82,5 procent van het groeicijfer. De rest van de bevolkingstoename ligt aan het feit dat er meer geboortes waren dan overlijdens in 2017: het saldo bedroeg 9.473 personen.

Opvallend is dat het aantal geboortes voor het eerst onder 120.000 is gedoken: 119.102. In 2016 waren er nog 121.161 geboortes en in 2010 nog 129.173. De daling van het aantal geboortes is ook meer uitgesproken dan in 2016, toen er zich een vertraging van de aanhoudende daling leek voor te doen.

Er komt dus nog niet meteen een einde aan de dalende trend, zo stelt Statbel vast.

Op 1 januari 2018 telde België 11.376.070 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. De bevolkingstoename is in de eerste plaats een gevolg van het positieve migratiesaldo. Het verschil tussen nieuwkomers en vertrekkers bedroeg 44.536 personen. Dat verklaart 82,5 procent van het groeicijfer. De rest van de bevolkingstoename ligt aan het feit dat er meer geboortes waren dan overlijdens in 2017: het saldo bedroeg 9.473 personen. Opvallend is dat het aantal geboortes voor het eerst onder 120.000 is gedoken: 119.102. In 2016 waren er nog 121.161 geboortes en in 2010 nog 129.173. De daling van het aantal geboortes is ook meer uitgesproken dan in 2016, toen er zich een vertraging van de aanhoudende daling leek voor te doen. Er komt dus nog niet meteen een einde aan de dalende trend, zo stelt Statbel vast.