De ziekte van Lyme is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de beet van een teek in de natuur. Het aantal nam in de jaren negentig (173 gevallen geregistreerd in 1993) toe tot de jaren 2000, waarna het aantal stabiel bleef. Het blijft volgens Onkelinx "van het allergrootste belang dat men na elke wandeling in het bos goed kijkt of er zich geen tekenbeet heeft voorgedaan". Op de website van het WIV staat een folder met informatie. (COR 908)

De ziekte van Lyme is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de beet van een teek in de natuur. Het aantal nam in de jaren negentig (173 gevallen geregistreerd in 1993) toe tot de jaren 2000, waarna het aantal stabiel bleef. Het blijft volgens Onkelinx "van het allergrootste belang dat men na elke wandeling in het bos goed kijkt of er zich geen tekenbeet heeft voorgedaan". Op de website van het WIV staat een folder met informatie. (COR 908)