Het onderzoek, dat vrijdag in de online-editie van het medische vakblad The Lancet verscheen, gaat na hoe de huidige en toekomstige verspreidingsgraad en mortaliteit van verschillende types van kanker verschilt naargelang het ontwikkelingsniveau van een land. De voorspelde wijzigingen zijn vooral te verklaren door de vergrijzing en door veranderingen in de levensstijl, zegt oncoloog Freddie Bray van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. "Kanker is nu al de belangrijkste doodsoorzaak in heel wat rijke landen, en zal dat de komende decennia in alle delen van de wereld worden. Dit onderzoek is een belangrijk referentiepunt om de aandacht te vestigen op de nood aan mondiale maatregelen om de toenemende belasting van kanker terug te dringen", aldus Bray. Sommige vormen van de ziekte - zoals baarmoederhalskanker en maagkamer - lijken in de industrielanden minder voor te komen. Maar de kankers die te maken maken hebben met de "westerse levensstijl" - zoals borst-, prostaat- en darmkanker, zijn volgens de studie aan een duidelijke opmars bezig. In de derdewereldlanden zouden de vormen van kanker die vaak voorkomen in het westen, een duidelijke stijging kennen. Nog volgens de studie zullen groeilanden als Zuid-Afrika, China en India tegen 2030 geconfronteerd worden met 78 procent meer kankergevallen. In ontwikkelingslanden die minder snel groeien, kan dat cijfer zelfs oplopen tot 93 procent. (TIP)

Het onderzoek, dat vrijdag in de online-editie van het medische vakblad The Lancet verscheen, gaat na hoe de huidige en toekomstige verspreidingsgraad en mortaliteit van verschillende types van kanker verschilt naargelang het ontwikkelingsniveau van een land. De voorspelde wijzigingen zijn vooral te verklaren door de vergrijzing en door veranderingen in de levensstijl, zegt oncoloog Freddie Bray van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. "Kanker is nu al de belangrijkste doodsoorzaak in heel wat rijke landen, en zal dat de komende decennia in alle delen van de wereld worden. Dit onderzoek is een belangrijk referentiepunt om de aandacht te vestigen op de nood aan mondiale maatregelen om de toenemende belasting van kanker terug te dringen", aldus Bray. Sommige vormen van de ziekte - zoals baarmoederhalskanker en maagkamer - lijken in de industrielanden minder voor te komen. Maar de kankers die te maken maken hebben met de "westerse levensstijl" - zoals borst-, prostaat- en darmkanker, zijn volgens de studie aan een duidelijke opmars bezig. In de derdewereldlanden zouden de vormen van kanker die vaak voorkomen in het westen, een duidelijke stijging kennen. Nog volgens de studie zullen groeilanden als Zuid-Afrika, China en India tegen 2030 geconfronteerd worden met 78 procent meer kankergevallen. In ontwikkelingslanden die minder snel groeien, kan dat cijfer zelfs oplopen tot 93 procent. (TIP)