52 vrijwilligers vatten jaarlijks op de tweede donderdag van mei post op de belangrijkste invalswegen van Gent om fietsers te tellen. Het was de tweede telling sinds de invoering van het circulatieplan, dat in Gent doorgaand autoverkeer uit de stad wil weren. "Ik ben blij dat de telling van het GMF het stijgend fietsgebruik in Gent bevestigt", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Het stadsbestuur belooft maatregelen om nog meer pendelaars uit de randgemeenten op de fiets te krijgen. Gent investeert deze legislatuur 15 miljoen euro in fietsinfrastructuur. En dat laat zich zien in het aantal fietsers dat tijdens de jaarlijkse telling Gent binnenrijdt. Elk jaar merkt het Gents MilieuFront een stijging van om en bij de 10 procent. De laatste telling voor het circulatieplan gebeurde in 2016, toen op 2 uur tijd 10.415 fietsen Gent binnenreden. Dit jaar steeg dat aantal tot 12.712 op 2 uur. Maar het Gents MilieuFront is ervan overtuigd dat er nog "een enorm potentieel kandidaat-fietsers onbenut blijft". Het stadsbestuur wijst op de voltooiing van de belangrijke parkbosbruggen en andere infrastructuurwerken voor fietsers. Eind dit jaar wordt ook het ontwerp gekozen van de bewegwijzering voor het stadsregionaal fietsroutenetwerk. Watteeuw wil dat netwerk van fietsverbindingen naar de Gentse binnenstad vanaf 2019 laten ontplooien. (Belga)

52 vrijwilligers vatten jaarlijks op de tweede donderdag van mei post op de belangrijkste invalswegen van Gent om fietsers te tellen. Het was de tweede telling sinds de invoering van het circulatieplan, dat in Gent doorgaand autoverkeer uit de stad wil weren. "Ik ben blij dat de telling van het GMF het stijgend fietsgebruik in Gent bevestigt", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Het stadsbestuur belooft maatregelen om nog meer pendelaars uit de randgemeenten op de fiets te krijgen. Gent investeert deze legislatuur 15 miljoen euro in fietsinfrastructuur. En dat laat zich zien in het aantal fietsers dat tijdens de jaarlijkse telling Gent binnenrijdt. Elk jaar merkt het Gents MilieuFront een stijging van om en bij de 10 procent. De laatste telling voor het circulatieplan gebeurde in 2016, toen op 2 uur tijd 10.415 fietsen Gent binnenreden. Dit jaar steeg dat aantal tot 12.712 op 2 uur. Maar het Gents MilieuFront is ervan overtuigd dat er nog "een enorm potentieel kandidaat-fietsers onbenut blijft". Het stadsbestuur wijst op de voltooiing van de belangrijke parkbosbruggen en andere infrastructuurwerken voor fietsers. Eind dit jaar wordt ook het ontwerp gekozen van de bewegwijzering voor het stadsregionaal fietsroutenetwerk. Watteeuw wil dat netwerk van fietsverbindingen naar de Gentse binnenstad vanaf 2019 laten ontplooien. (Belga)