Wanneer Vlaanderen Europese regels te laat of niet-correct omzet, riskeert het dat er Europese inbreukdossiers worden opgestart. In december 2016 waren er zo 9 inbreukdossiers hangende: 4 wegens laattijdige omzetting en 5 waarbij de Commissie van oordeel is dat de omzetting niet correct of onvolledig gebeurde. De Vlaamse regering wijst er daarbij wel op dat Vlaanderen in 3 van die 9 gevallen "zijn huiswerk heeft gedaan" maar dat het wacht op andere overheden om het dossier af te kunnen ronden. In ieder geval is het aantal inbreukdossiers lager dan ooit. Zo waren er bijvoorbeeld nog 12 dossiers in november 2016, 15 in december 2015 en 15 in juni 2014. Minister-president Geert Bourgeois: "Elk inbreukdossier is er een te veel, zeker omdat het omzettingsdeficit van dit land een van de hoogste is binnen de Europese Unie. Vlaanderen zet daarom in op een betere centrale aansturing van de omzetting door de Eurocoördinator binnen het Departement Buitenlandse Zaken, op basis van een duidelijk afsprakenkader, opgenomen in een nieuwe omzendbrief." De minister-president wijst er ook op dat Vlaanderen niet aan 'gold-plating' wil doen, waarmee bedoeld wordt dat Vlaanderen ook niet verder wil gaan dan de Europese regelgeving vereist. Bourgeois: "Dat is ook zo vastgelegd in een omzendbrief. Ook dat zorgt ervoor dat het duidelijker is wat en hoe er moet worden omgezet, en plaatst onze Vlaamse ondernemingen die de Europese regelgeving moeten navolgen, bovendien in een gelijk speelveld ten opzichte van hun Europese concurrenten". (Belga)

Wanneer Vlaanderen Europese regels te laat of niet-correct omzet, riskeert het dat er Europese inbreukdossiers worden opgestart. In december 2016 waren er zo 9 inbreukdossiers hangende: 4 wegens laattijdige omzetting en 5 waarbij de Commissie van oordeel is dat de omzetting niet correct of onvolledig gebeurde. De Vlaamse regering wijst er daarbij wel op dat Vlaanderen in 3 van die 9 gevallen "zijn huiswerk heeft gedaan" maar dat het wacht op andere overheden om het dossier af te kunnen ronden. In ieder geval is het aantal inbreukdossiers lager dan ooit. Zo waren er bijvoorbeeld nog 12 dossiers in november 2016, 15 in december 2015 en 15 in juni 2014. Minister-president Geert Bourgeois: "Elk inbreukdossier is er een te veel, zeker omdat het omzettingsdeficit van dit land een van de hoogste is binnen de Europese Unie. Vlaanderen zet daarom in op een betere centrale aansturing van de omzetting door de Eurocoördinator binnen het Departement Buitenlandse Zaken, op basis van een duidelijk afsprakenkader, opgenomen in een nieuwe omzendbrief." De minister-president wijst er ook op dat Vlaanderen niet aan 'gold-plating' wil doen, waarmee bedoeld wordt dat Vlaanderen ook niet verder wil gaan dan de Europese regelgeving vereist. Bourgeois: "Dat is ook zo vastgelegd in een omzendbrief. Ook dat zorgt ervoor dat het duidelijker is wat en hoe er moet worden omgezet, en plaatst onze Vlaamse ondernemingen die de Europese regelgeving moeten navolgen, bovendien in een gelijk speelveld ten opzichte van hun Europese concurrenten". (Belga)