Vorig jaar handelde een derde van de meldingen bij Unia over racisme. De meeste meldingen gaan over media (24,9 procent), waarvan 68 procent gaat over racisme op het internet. Nog eens een kwart van de meldingen (24,1 procent) ging over de aankoop van goederen en diensten, zoals het huren van de woning, en 19 procent ging over racisme op het werk. "Het stijgende aantal meldingen betekent niet automatisch dat er meer racisme is, maar wel dat meer mensen hun moed bijeen hebben geraapt om bij Unia aan te kloppen", zegt directeur Els Keytsmans. Toch is het duidelijk dat racisme in ons land een groot probleem blijft, zegt ook Kris Peeters, die donderdag de campagne "Stop racisme" voorstelde. "Met de campagne willen we nogmaals aantonen dat racisme nergens toe leidt. Racisme kwetst mensen en houdt talent tegen in onze samenleving. Racisme is niet relatief", aldus de minister. Naast verschillende maatregelen en een campagne, is het volgens Unia echter ook belangrijk om tot een nationaal actieplan tegen racisme te komen. "We hebben nood aan een diepgravende interfederale aanpak van racisme", bevestigt ook Peeters. "Enkel wanneer alle neuzen in dezelfde richting wijzen, zullen we tot tastbare resultaten komen." Peeters roept de volgende regeringen dan ook op om werk te maken van dergelijk plan, en vraagt aan de partijen om daarover in hun verkiezingscampagne duidelijkheid te scheppen. (Belga)

Vorig jaar handelde een derde van de meldingen bij Unia over racisme. De meeste meldingen gaan over media (24,9 procent), waarvan 68 procent gaat over racisme op het internet. Nog eens een kwart van de meldingen (24,1 procent) ging over de aankoop van goederen en diensten, zoals het huren van de woning, en 19 procent ging over racisme op het werk. "Het stijgende aantal meldingen betekent niet automatisch dat er meer racisme is, maar wel dat meer mensen hun moed bijeen hebben geraapt om bij Unia aan te kloppen", zegt directeur Els Keytsmans. Toch is het duidelijk dat racisme in ons land een groot probleem blijft, zegt ook Kris Peeters, die donderdag de campagne "Stop racisme" voorstelde. "Met de campagne willen we nogmaals aantonen dat racisme nergens toe leidt. Racisme kwetst mensen en houdt talent tegen in onze samenleving. Racisme is niet relatief", aldus de minister. Naast verschillende maatregelen en een campagne, is het volgens Unia echter ook belangrijk om tot een nationaal actieplan tegen racisme te komen. "We hebben nood aan een diepgravende interfederale aanpak van racisme", bevestigt ook Peeters. "Enkel wanneer alle neuzen in dezelfde richting wijzen, zullen we tot tastbare resultaten komen." Peeters roept de volgende regeringen dan ook op om werk te maken van dergelijk plan, en vraagt aan de partijen om daarover in hun verkiezingscampagne duidelijkheid te scheppen. (Belga)