Binnen de categorie 'diefstal met list' lijken vooral de diefstallen gepleegd door valse agenten, die vaak samen opereren met valse meteropnemers, sterk in opmars. "In 2000 en 2001 ging het nog om respectievelijk 73 en 86 feiten. Tot en met 2009 bleef het aantal enkele jaren schommelen rond de 300. In 2010 was er dan een verdubbeling van dat type incidenten en het cijfer voor 2011 zal vergelijkbaar zijn met dat van 2010", aldus Vanbesien. Over volledige officiële cijfers voor 2011 beschikt de federale politie pas tegen de zomer. "Aan dergelijke feiten wordt zwaar getild, omdat ze het imago en het vertrouwen in de politie sterk schaden. Het is ook een van de prioriteiten van de minister van Binnenlandse Zaken", klinkt het. Wat betreft het totale aantal 'diefstallen met list' gaat het jaarlijks om zo'n 9.000 feiten. Dat zijn er gemiddeld 25 per dag. "Ook dat cijfer blijft stijgen", zegt Vanbesien. Halfweg 2011 stond de teller op 5.197 feiten. Binnenlandse Zaken lanceerde zaterdag een informatiecampagne met als slogan "Laat u niet in de luren leggen! ". De campagne is in eerste instantie gericht op senioren. Zij zijn een gemakkelijk doelwit voor daders aangezien ze vaak minder alert zijn voor valse politieagenten, en door isolement minder vertrouwd zijn met politiediensten of netoperatoren. In de komende weken krijgen alle Belgische gemeenten campagnemateriaal en -brochures toegestuurd. (KAV)

Binnen de categorie 'diefstal met list' lijken vooral de diefstallen gepleegd door valse agenten, die vaak samen opereren met valse meteropnemers, sterk in opmars. "In 2000 en 2001 ging het nog om respectievelijk 73 en 86 feiten. Tot en met 2009 bleef het aantal enkele jaren schommelen rond de 300. In 2010 was er dan een verdubbeling van dat type incidenten en het cijfer voor 2011 zal vergelijkbaar zijn met dat van 2010", aldus Vanbesien. Over volledige officiële cijfers voor 2011 beschikt de federale politie pas tegen de zomer. "Aan dergelijke feiten wordt zwaar getild, omdat ze het imago en het vertrouwen in de politie sterk schaden. Het is ook een van de prioriteiten van de minister van Binnenlandse Zaken", klinkt het. Wat betreft het totale aantal 'diefstallen met list' gaat het jaarlijks om zo'n 9.000 feiten. Dat zijn er gemiddeld 25 per dag. "Ook dat cijfer blijft stijgen", zegt Vanbesien. Halfweg 2011 stond de teller op 5.197 feiten. Binnenlandse Zaken lanceerde zaterdag een informatiecampagne met als slogan "Laat u niet in de luren leggen! ". De campagne is in eerste instantie gericht op senioren. Zij zijn een gemakkelijk doelwit voor daders aangezien ze vaak minder alert zijn voor valse politieagenten, en door isolement minder vertrouwd zijn met politiediensten of netoperatoren. In de komende weken krijgen alle Belgische gemeenten campagnemateriaal en -brochures toegestuurd. (KAV)