In totaal plaatsten de erkende adoptiediensten 71 kinderen in 2015 in Vlaanderen, of 10 meer dan het jaar ervoor. De meeste kinderen waren afkomstig uit Oeganda (18), Ethiopië (11) en Polen (10). Hoewel het aantal buitenlandse adopties al jaren in dalende lijn ligt, is er nu dus opnieuw een stijging. Volgens Vlaams adoptie-ambtenaar Ariane Van den Berghe is die stijging het gevolg van de inspanningen die al een paar jaar worden geleverd om nieuwe adoptiekanalen te zoeken. "We beginnen daar nu de vruchten van te plukken. Een paar jaar geleden lagen de cijfers hoger, maar was er minder spreiding. De meeste adopties gebeurden toen via een of twee kanalen." (Belga)

In totaal plaatsten de erkende adoptiediensten 71 kinderen in 2015 in Vlaanderen, of 10 meer dan het jaar ervoor. De meeste kinderen waren afkomstig uit Oeganda (18), Ethiopië (11) en Polen (10). Hoewel het aantal buitenlandse adopties al jaren in dalende lijn ligt, is er nu dus opnieuw een stijging. Volgens Vlaams adoptie-ambtenaar Ariane Van den Berghe is die stijging het gevolg van de inspanningen die al een paar jaar worden geleverd om nieuwe adoptiekanalen te zoeken. "We beginnen daar nu de vruchten van te plukken. Een paar jaar geleden lagen de cijfers hoger, maar was er minder spreiding. De meeste adopties gebeurden toen via een of twee kanalen." (Belga)