De staat van veel bruggen en tunnels in Vlaanderen is al jaren een zorgenkind. Veel bouwwerken dateren uit de jaren 60 en 70 en zijn dringend aan renovatie of vervanging toe. De Vlaamse regering wil de historische onderhoudsachterstand graag wegwerken, maar uit de inspecties blijkt dat de problemen voorlopig niet meteen afnemen. Integendeel, van de 2.777 tunnels, bruggen en keermuren verkeren er 447 in matige staat, 205 in slechte staat en 48 in zeer slechte staat. Vorig jaar waren er 44 kunstwerken in zeer slechte staat, in 2017 waren dat er nog maar 28. Vlaams minister Lydia Peeters trekt de komende jaren 1,6 miljard euro uit om het probleem aan te pakken. Het gros daarvan, 770 miljoen euro, gaat naar de aanpak van tal van bruggen, onder meer de bruggen die in zeer slechte staat verkeren. Daarnaast gaat er volgens de Open Vld-minister via een PPS-constructie nog eens 556 miljoen euro naar de renovatie en modernisering van kunstwerken. Dat laatste is op 16 juli goedgekeurd door de Vlaamse regering. "Onze infrastructuur moet efficiënt en optimaal beheerd en onderhouden worden. De erfenis uit het verleden is er een met een grote achterstand en kunstwerken die zich in slechte staat bevinden", zegt minister Peeters. Met de investering van 1,6 miljard euro wil Peeters niet alleen de historische achterstand verkleinen, maar ook het "tij keren" voor de toekomst. (Belga)

De staat van veel bruggen en tunnels in Vlaanderen is al jaren een zorgenkind. Veel bouwwerken dateren uit de jaren 60 en 70 en zijn dringend aan renovatie of vervanging toe. De Vlaamse regering wil de historische onderhoudsachterstand graag wegwerken, maar uit de inspecties blijkt dat de problemen voorlopig niet meteen afnemen. Integendeel, van de 2.777 tunnels, bruggen en keermuren verkeren er 447 in matige staat, 205 in slechte staat en 48 in zeer slechte staat. Vorig jaar waren er 44 kunstwerken in zeer slechte staat, in 2017 waren dat er nog maar 28. Vlaams minister Lydia Peeters trekt de komende jaren 1,6 miljard euro uit om het probleem aan te pakken. Het gros daarvan, 770 miljoen euro, gaat naar de aanpak van tal van bruggen, onder meer de bruggen die in zeer slechte staat verkeren. Daarnaast gaat er volgens de Open Vld-minister via een PPS-constructie nog eens 556 miljoen euro naar de renovatie en modernisering van kunstwerken. Dat laatste is op 16 juli goedgekeurd door de Vlaamse regering. "Onze infrastructuur moet efficiënt en optimaal beheerd en onderhouden worden. De erfenis uit het verleden is er een met een grote achterstand en kunstwerken die zich in slechte staat bevinden", zegt minister Peeters. Met de investering van 1,6 miljard euro wil Peeters niet alleen de historische achterstand verkleinen, maar ook het "tij keren" voor de toekomst. (Belga)