Voor de vijfde opeenvolgende week vertoont het aantal nieuwe besmettingen in de Europese regio een dalende trend. Afgelopen week kwamen er voor het eerst sinds september 2020 minder dan een miljoen nieuwe besmettingen bij. Ook het aantal sterfgevallen daalt voor de derde week op een rij. Daardoor is Europa met 28 procent van de nieuwe besmettingen en 21 procent van het aantal doden verantwoordelijk voor een slinkend deel van het aantal wereldwijde gevallen. Voor de WHO-topman is stilaan dan ook het moment aangebroken om de zorg gradueel opnieuw open te stellen voor niet-coronagerelateerde zaken die in negen van de tien landen wereldwijd tijdelijk werden opgeschort. Kluge verwijst naar een globale studie, waaruit blijkt dat in een periode van twaalf weken in 2020 28,5 miljoen operaties dienden te worden uitgesteld. Voor Kluge is het dan ook belangrijk dat de zorgmedewerkers in alle landen zo snel mogelijk ingeënt worden. Tot nog toe is gemiddeld 19 procent van het zorgpersoneel volledig ingeënt, klinkt het. Tegelijkertijd waarschuwt de WHO-topman dat het nu niet het moment is om de aandacht te laten verslappen. "Ondanks een globaal bemoedigend beeld kan de verbeterde epidemiologische situatie leiden tot een gevoel van veiligheid dat aanleiding kan geven tot overhaaste besluitvorming. Dat kan op zijn beurt een nieuwe heropleving van het aantal gevallen in de hand werken", aldus Kluge. Veertig landen van de Europese regio hebben hun vaccinatiecampagne reeds op gang getrapt. Toch heeft nog maar 1,8 procent van de bevolking in dertig onderzochte landen twee prikjes gekregen. "Het is nu hoog tijd om de schade van een ernstige verstoring van de gezondheidsdiensten tot een minimum te beperken, de neveneffecten van COVID-19 tegen te gaan en tegelijkertijd de ziekte onder controle te houden", concludeert Kluge. De afdeling Europa van de WHO gaat over 53 landen, inclusief enkele Centraal-Aziatische. (Belga)

Voor de vijfde opeenvolgende week vertoont het aantal nieuwe besmettingen in de Europese regio een dalende trend. Afgelopen week kwamen er voor het eerst sinds september 2020 minder dan een miljoen nieuwe besmettingen bij. Ook het aantal sterfgevallen daalt voor de derde week op een rij. Daardoor is Europa met 28 procent van de nieuwe besmettingen en 21 procent van het aantal doden verantwoordelijk voor een slinkend deel van het aantal wereldwijde gevallen. Voor de WHO-topman is stilaan dan ook het moment aangebroken om de zorg gradueel opnieuw open te stellen voor niet-coronagerelateerde zaken die in negen van de tien landen wereldwijd tijdelijk werden opgeschort. Kluge verwijst naar een globale studie, waaruit blijkt dat in een periode van twaalf weken in 2020 28,5 miljoen operaties dienden te worden uitgesteld. Voor Kluge is het dan ook belangrijk dat de zorgmedewerkers in alle landen zo snel mogelijk ingeënt worden. Tot nog toe is gemiddeld 19 procent van het zorgpersoneel volledig ingeënt, klinkt het. Tegelijkertijd waarschuwt de WHO-topman dat het nu niet het moment is om de aandacht te laten verslappen. "Ondanks een globaal bemoedigend beeld kan de verbeterde epidemiologische situatie leiden tot een gevoel van veiligheid dat aanleiding kan geven tot overhaaste besluitvorming. Dat kan op zijn beurt een nieuwe heropleving van het aantal gevallen in de hand werken", aldus Kluge. Veertig landen van de Europese regio hebben hun vaccinatiecampagne reeds op gang getrapt. Toch heeft nog maar 1,8 procent van de bevolking in dertig onderzochte landen twee prikjes gekregen. "Het is nu hoog tijd om de schade van een ernstige verstoring van de gezondheidsdiensten tot een minimum te beperken, de neveneffecten van COVID-19 tegen te gaan en tegelijkertijd de ziekte onder controle te houden", concludeert Kluge. De afdeling Europa van de WHO gaat over 53 landen, inclusief enkele Centraal-Aziatische. (Belga)