Er werden vorig jaar 23.614 gesprekken gevoerd aan de Zelfmoordlijn in 2020, zowel aan de telefoon, per chat en per mail. Dat is een stijging met 28 procent ten opzichte van 2019, toen er 18.293 oproepen werden beantwoord. Daarmee zet de Zelfmoordlijn haar groei van de afgelopen jaren voort. Vooral aan de telefoon werden er meer gesprekken gevoerd dan voorgaande jaren: de Zelfmoordlijn beantwoordde 19.333 telefoonoproepen, 2.522 chatoproepen en 1.759 mails. Pauwels verklaart de stijging door te verwijzen naar het toegenomen aantal personen die de oproepen beantwoorden. "Ons aantal vrijwilligers steeg met bijna 20 procent, van 202 naar 239. Daarnaast leidde het CPZ ook 44 studenten op tot beantwoorder in het kader van een stage of keuzevak", zegt ze. "Naast de stijging van het aantal beantwoorders, zien we ook dat de beantwoorders meer uren werkten in 2020." Uit de anonieme verslagen die de Zelfmoordlijn van elke oproep opmaakt, blijkt dat de oproepers in 2020 niet sterk verschillen van die van andere jaren. In vergelijking met 2019 namen wel iets meer mannen contact op, maar nog steeds roepen meer vrouwen de hulp van de Zelfmoordlijn in. De oproepers waren gemiddeld wel jonger, vooral de groep van 20 tot 29 jaar nam vaker contact op. "Dat zien we zowel bij de mannen als bij de vrouwen, zowel aan de telefoon als aan de chat", klinkt het. Op het vlak van suïcidaliteit verschilden de oproepers in 2020 niet sterk met die uit 2019. Opvallend is ook dat de coronapandemie geen grote impact bleek te hebben op de risicofactoren die de oproepers van de Zelfmoordlijn in 2020 aanhaalden. In 2021 wil de Zelfmoordlijn het ingeslagen pad van groei verder zetten, met onder meer een verdubbeling van de chathulpverlening, en een volgende stap in de uitbouw van haar vrijwilligerscapaciteit. (Belga)

Er werden vorig jaar 23.614 gesprekken gevoerd aan de Zelfmoordlijn in 2020, zowel aan de telefoon, per chat en per mail. Dat is een stijging met 28 procent ten opzichte van 2019, toen er 18.293 oproepen werden beantwoord. Daarmee zet de Zelfmoordlijn haar groei van de afgelopen jaren voort. Vooral aan de telefoon werden er meer gesprekken gevoerd dan voorgaande jaren: de Zelfmoordlijn beantwoordde 19.333 telefoonoproepen, 2.522 chatoproepen en 1.759 mails. Pauwels verklaart de stijging door te verwijzen naar het toegenomen aantal personen die de oproepen beantwoorden. "Ons aantal vrijwilligers steeg met bijna 20 procent, van 202 naar 239. Daarnaast leidde het CPZ ook 44 studenten op tot beantwoorder in het kader van een stage of keuzevak", zegt ze. "Naast de stijging van het aantal beantwoorders, zien we ook dat de beantwoorders meer uren werkten in 2020." Uit de anonieme verslagen die de Zelfmoordlijn van elke oproep opmaakt, blijkt dat de oproepers in 2020 niet sterk verschillen van die van andere jaren. In vergelijking met 2019 namen wel iets meer mannen contact op, maar nog steeds roepen meer vrouwen de hulp van de Zelfmoordlijn in. De oproepers waren gemiddeld wel jonger, vooral de groep van 20 tot 29 jaar nam vaker contact op. "Dat zien we zowel bij de mannen als bij de vrouwen, zowel aan de telefoon als aan de chat", klinkt het. Op het vlak van suïcidaliteit verschilden de oproepers in 2020 niet sterk met die uit 2019. Opvallend is ook dat de coronapandemie geen grote impact bleek te hebben op de risicofactoren die de oproepers van de Zelfmoordlijn in 2020 aanhaalden. In 2021 wil de Zelfmoordlijn het ingeslagen pad van groei verder zetten, met onder meer een verdubbeling van de chathulpverlening, en een volgende stap in de uitbouw van haar vrijwilligerscapaciteit. (Belga)