De daling komt vooral door een sterke vermindering van de asielzoekers uit Afghanistan (van 2.176 personen in december 2015 naar 184 in april 2016), uit Syrië (van 1.076 personen in december 2015 naar 208 in april 2016), en uit Irak (van 494 naar 53 voor dezelfde periode). De meeste asielzoekers kwamen toch nog uit Syrië (208 aanvragen, 16 pct van het totaal) gevolgd door Somalië (5,4 pct) en Guinee (5 pct). Irak (met 53 aanvragen, 4,1 %) kwam pas op de zevende plaats in de rangorde van herkomstlanden. Voor het eerst sinds april 2015 komt Irak niet in de top drie voor. Wat het geslacht betreft, dienden zich in april meer mannen (inclusief kinderen) dan vrouwen aan in België : 64,17 pct ten opzichte van 35,83 pct. In maart was deze verhouding 70,7 pct mannen ten opzichte van 29,3 pct vrouwen. In april 2016 vroegen 85 minderjarigen niet begeleid door een ouder, asiel aan in België. Dit is een forse daling in vergelijking met het aantal tijdens de periode augustus-december 2015, toen maandelijks gemiddeld 511 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een asielaanvraag indienden. In zes op tien beslissingen kende het CGVS in april 2016 een asielstatus toe. Dat is hetzelfde cijfer als voor het jaar 2015. (Belga)

De daling komt vooral door een sterke vermindering van de asielzoekers uit Afghanistan (van 2.176 personen in december 2015 naar 184 in april 2016), uit Syrië (van 1.076 personen in december 2015 naar 208 in april 2016), en uit Irak (van 494 naar 53 voor dezelfde periode). De meeste asielzoekers kwamen toch nog uit Syrië (208 aanvragen, 16 pct van het totaal) gevolgd door Somalië (5,4 pct) en Guinee (5 pct). Irak (met 53 aanvragen, 4,1 %) kwam pas op de zevende plaats in de rangorde van herkomstlanden. Voor het eerst sinds april 2015 komt Irak niet in de top drie voor. Wat het geslacht betreft, dienden zich in april meer mannen (inclusief kinderen) dan vrouwen aan in België : 64,17 pct ten opzichte van 35,83 pct. In maart was deze verhouding 70,7 pct mannen ten opzichte van 29,3 pct vrouwen. In april 2016 vroegen 85 minderjarigen niet begeleid door een ouder, asiel aan in België. Dit is een forse daling in vergelijking met het aantal tijdens de periode augustus-december 2015, toen maandelijks gemiddeld 511 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een asielaanvraag indienden. In zes op tien beslissingen kende het CGVS in april 2016 een asielstatus toe. Dat is hetzelfde cijfer als voor het jaar 2015. (Belga)