In januari werden 2.842 personen als asielzoeker geregistreerd in ons land. In de piekperiode augustus-december dienden maandelijks gemiddeld 5.885 personen een asielaanvraag in. De daling is volgens het CGVS hoofdzakelijk te wijten aan de sterke vermindering van het aantal asielzoekers uit Afghanistan (van 2.176 personen in december 2015 naar 803). Ook het aantal asielzoekers uit Syrië (van 1.076 personen naar 527) en Irak (van 494 personen naar 233) halveerde. De overgrote meerderheid van wie asiel aanvroeg in België in januari, is wel nog altijd afkomstig uit die landen, oorlogsgebied dus: 28,3 procent is Afghaan, 18,5 procent Syriër en 8,2 pct Irakees. Beduidend meer mensen van het mannelijk geslacht vroegen in januari asiel aan dan personen van het vrouwelijk geslacht. De verhouding is 70,8 procent tegenover 29,2 procent. De dalende tendens in het aantal asielaanvragen doet zich niet alleen in België voor, maar ook in andere Europese landen. Vooral in de Scandinavische landen is de daling opvallend. Het CGVS vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. "Gezien de internationale situatie bestaat de kans dat het aantal asielzoekers opnieuw gaat toenemen", luidt het. Het aantal asielzoekers in januari ligt wel nog altijd hoger in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar: in januari 2015 ging het om 1.717 personen. De asielstatistieken van het CGVS zijn trouwens vernieuwd. Vanaf januari 2016 worden ze gepubliceerd volgens het aantal personen in plaats van het aantal dossiers. Eén asieldossier of beslissing kan betrekking hebben op meerdere personen. Minderjarige kinderen en jongeren volgen in veel gevallen één of beide ouders bij hun vlucht, maar zij waren tot nu toe niet zichbaar in de asielstatistieken. (Belga)

In januari werden 2.842 personen als asielzoeker geregistreerd in ons land. In de piekperiode augustus-december dienden maandelijks gemiddeld 5.885 personen een asielaanvraag in. De daling is volgens het CGVS hoofdzakelijk te wijten aan de sterke vermindering van het aantal asielzoekers uit Afghanistan (van 2.176 personen in december 2015 naar 803). Ook het aantal asielzoekers uit Syrië (van 1.076 personen naar 527) en Irak (van 494 personen naar 233) halveerde. De overgrote meerderheid van wie asiel aanvroeg in België in januari, is wel nog altijd afkomstig uit die landen, oorlogsgebied dus: 28,3 procent is Afghaan, 18,5 procent Syriër en 8,2 pct Irakees. Beduidend meer mensen van het mannelijk geslacht vroegen in januari asiel aan dan personen van het vrouwelijk geslacht. De verhouding is 70,8 procent tegenover 29,2 procent. De dalende tendens in het aantal asielaanvragen doet zich niet alleen in België voor, maar ook in andere Europese landen. Vooral in de Scandinavische landen is de daling opvallend. Het CGVS vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. "Gezien de internationale situatie bestaat de kans dat het aantal asielzoekers opnieuw gaat toenemen", luidt het. Het aantal asielzoekers in januari ligt wel nog altijd hoger in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar: in januari 2015 ging het om 1.717 personen. De asielstatistieken van het CGVS zijn trouwens vernieuwd. Vanaf januari 2016 worden ze gepubliceerd volgens het aantal personen in plaats van het aantal dossiers. Eén asieldossier of beslissing kan betrekking hebben op meerdere personen. Minderjarige kinderen en jongeren volgen in veel gevallen één of beide ouders bij hun vlucht, maar zij waren tot nu toe niet zichbaar in de asielstatistieken. (Belga)