Tot dusver zijn dit jaar in ons land circa 22.000 asielaanvragen ingediend, bevestigde Dirk Van den Bulck op Radio 1. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zag in oktober het aantal aanvragen (4.810) met 13 procent dalen in vergelijking met september - vooral als gevolg van de forse daling van het aantal aanvragen uit Irak - maar voor november wordt een nieuw record verwacht.

Jonge mannen

Voornaamste land van herkomst is nu Afghanistan. 'Opmerkelijk is dat velen zich als minderjarige voorstellen, soms ten onrechte,' aldus Van den Bulck. 'Afghanistan is duidelijk een land in oorlog en de situatie is er problematisch, maar niet van die aard dat iedereen bescherming nodig heeft. Sommigen worden wel aanvaard, anderen niet.'

Bovendien geldt - net als voor de Irakezen - dat jonge mannen de grootste groep uitmaken. 'Terwijl we onder de Syriërs meer families zien'.

Consequent

Volgens de commissaris-generaal bedraagt het zogenaamde beschermingspercentage (aanvragen die worden erkend, nvdr.) 59 procent. 'Dat is zeer hoog. Daaruit blijkt dat veel mensen nood hebben aan bescherming, maar toch nog altijd een groot aantal niet.'

Van den Bulck pleit dan ook voor een consequent beoordelingsbeleid, met eventuele (gedwongen) terugkeer. 'We hebben vastgesteld dat veel Irakezen die niet in aanmerking kwamen voor een status, vrijwillig terugkeerden. Het CGVS moet dus ook voor Afghanistan duidelijke beslissingen van weigering wanneer geen bescherming nodig is,' zegt hij. 'Gekoppeld aan preventiecampagnes en een terugkeerbeleid'.

Bovendien moet volgens Van den Bulck voortdurend worden bekeken hoe de screening kan worden verbeterd om mensen met slechte bedoelingen eruit te halen. De werklast blijft dus stijgen. 'We staan voor een - en ik benadruk - enorme uitdaging. In augustus zijn 120 extra medewerkers toegekend, maar er is bijkomende versterking nodig, zodat we alle dossiers op een korte tijd kunnen behandelen met een consequente aanpak.'

Buitengrenzen

Voor een asielstop naar het voorbeeld van Zweden, pleit Van den Bulck niet. 'Ten eerste is de situatie in België fundamenteel anders dan in Zweden. Terwijl hun inwonersaantal te vergelijken is met dat van België, ligt het aantal asielaanvragen daar al jaren veel hoger: in oktober alleen ging het om 24.000 aanvragen.'

Daarnaast kan en moet volgens Van den Bulck Europa meer doen. 'Dan denk ik in de eerste plaats aan een versterking van de opvang aan de buitengrenzen, in bijvoorbeeld Griekenland. 'Dat is een topprioriteit, ook al om drama's in de Balkan in de winter te voorkomen.' (KVDA)

Tot dusver zijn dit jaar in ons land circa 22.000 asielaanvragen ingediend, bevestigde Dirk Van den Bulck op Radio 1. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zag in oktober het aantal aanvragen (4.810) met 13 procent dalen in vergelijking met september - vooral als gevolg van de forse daling van het aantal aanvragen uit Irak - maar voor november wordt een nieuw record verwacht. Voornaamste land van herkomst is nu Afghanistan. 'Opmerkelijk is dat velen zich als minderjarige voorstellen, soms ten onrechte,' aldus Van den Bulck. 'Afghanistan is duidelijk een land in oorlog en de situatie is er problematisch, maar niet van die aard dat iedereen bescherming nodig heeft. Sommigen worden wel aanvaard, anderen niet.' Bovendien geldt - net als voor de Irakezen - dat jonge mannen de grootste groep uitmaken. 'Terwijl we onder de Syriërs meer families zien'.Volgens de commissaris-generaal bedraagt het zogenaamde beschermingspercentage (aanvragen die worden erkend, nvdr.) 59 procent. 'Dat is zeer hoog. Daaruit blijkt dat veel mensen nood hebben aan bescherming, maar toch nog altijd een groot aantal niet.' Van den Bulck pleit dan ook voor een consequent beoordelingsbeleid, met eventuele (gedwongen) terugkeer. 'We hebben vastgesteld dat veel Irakezen die niet in aanmerking kwamen voor een status, vrijwillig terugkeerden. Het CGVS moet dus ook voor Afghanistan duidelijke beslissingen van weigering wanneer geen bescherming nodig is,' zegt hij. 'Gekoppeld aan preventiecampagnes en een terugkeerbeleid'. Bovendien moet volgens Van den Bulck voortdurend worden bekeken hoe de screening kan worden verbeterd om mensen met slechte bedoelingen eruit te halen. De werklast blijft dus stijgen. 'We staan voor een - en ik benadruk - enorme uitdaging. In augustus zijn 120 extra medewerkers toegekend, maar er is bijkomende versterking nodig, zodat we alle dossiers op een korte tijd kunnen behandelen met een consequente aanpak.'Voor een asielstop naar het voorbeeld van Zweden, pleit Van den Bulck niet. 'Ten eerste is de situatie in België fundamenteel anders dan in Zweden. Terwijl hun inwonersaantal te vergelijken is met dat van België, ligt het aantal asielaanvragen daar al jaren veel hoger: in oktober alleen ging het om 24.000 aanvragen.' Daarnaast kan en moet volgens Van den Bulck Europa meer doen. 'Dan denk ik in de eerste plaats aan een versterking van de opvang aan de buitengrenzen, in bijvoorbeeld Griekenland. 'Dat is een topprioriteit, ook al om drama's in de Balkan in de winter te voorkomen.' (KVDA)