Afgelopen week werden in Brussel 1.479 asielaanvragen genoteerd. Dat is nog steeds erg veel, maar voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis treedt er een stabilisatie op. Slechts één aanvraag op vijf wordt ingediend door een vluchteling uit Syrië. Het grootste aantal asielzoekers zijn alleenstaande mannen uit Bagdad.

Francken vermoedt dat er sprake is van een bewuste strategie van mensensmokkelaars. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voerde op 3 september al een tijdelijke beslissingsstop voor asielaanvragen van Irakezen uit Bagdad in.

Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be

Voorts benadrukte Francken dat er strengere controles moeten komen aan de buitengrenzen. 'Het probleem is dat de zuidelijke Schengengrens de facto openstaat. We zijn in Schengen gestapt omdat er geen controle was aan de binnengrenzen, maar wel op voorwaarde dat de buitengrenzen goed gecontroleerd werden.'

Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be

Afgelopen week werden in Brussel 1.479 asielaanvragen genoteerd. Dat is nog steeds erg veel, maar voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis treedt er een stabilisatie op. Slechts één aanvraag op vijf wordt ingediend door een vluchteling uit Syrië. Het grootste aantal asielzoekers zijn alleenstaande mannen uit Bagdad. Francken vermoedt dat er sprake is van een bewuste strategie van mensensmokkelaars. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voerde op 3 september al een tijdelijke beslissingsstop voor asielaanvragen van Irakezen uit Bagdad in.Voorts benadrukte Francken dat er strengere controles moeten komen aan de buitengrenzen. 'Het probleem is dat de zuidelijke Schengengrens de facto openstaat. We zijn in Schengen gestapt omdat er geen controle was aan de binnengrenzen, maar wel op voorwaarde dat de buitengrenzen goed gecontroleerd werden.'