Tussen de 1.214 aanvragen zaten 447 meervoudige aanvragen en 20 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. In juni 2012 verklaarden nog 78 personen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te zijn, een verschil van 74,4 pct. Het CGVS nam in juni beslissingen in 1.496 dossiers. In 15,3 pct van de dossiers (229) werd beslist over te gaan tot de erkenning van de vluchtelingenstatus, in 12,4 pct van de gevallen (185) werd de subsidiaire beschermingsstatus toegekend. Ook in de eerste zes maanden van het jaar is het aantal asielaanvragen gedaald: in het eerste semester van 2013 werden in totaal 8.245 aanvragen ingediend, wat een daling van 24,9 procent betekent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (10.982 aanvragen). De belangrijkste herkomstlanden van de asielzoekers in 2013 zijn tot nu toe Afghanistan (789 aanvragen), Guinee (720), de Democratische Republiek Congo (630), Rusland (586) en Kosovo (441). In juni 2013 bestaat de top-vijf uit Rusland (103 aanvragen), DR Congo (100), Afghanistan (99), Guinee (88) en Kosovo (83). (Belga)

Tussen de 1.214 aanvragen zaten 447 meervoudige aanvragen en 20 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. In juni 2012 verklaarden nog 78 personen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te zijn, een verschil van 74,4 pct. Het CGVS nam in juni beslissingen in 1.496 dossiers. In 15,3 pct van de dossiers (229) werd beslist over te gaan tot de erkenning van de vluchtelingenstatus, in 12,4 pct van de gevallen (185) werd de subsidiaire beschermingsstatus toegekend. Ook in de eerste zes maanden van het jaar is het aantal asielaanvragen gedaald: in het eerste semester van 2013 werden in totaal 8.245 aanvragen ingediend, wat een daling van 24,9 procent betekent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (10.982 aanvragen). De belangrijkste herkomstlanden van de asielzoekers in 2013 zijn tot nu toe Afghanistan (789 aanvragen), Guinee (720), de Democratische Republiek Congo (630), Rusland (586) en Kosovo (441). In juni 2013 bestaat de top-vijf uit Rusland (103 aanvragen), DR Congo (100), Afghanistan (99), Guinee (88) en Kosovo (83). (Belga)