Op de laatste dag van het jaar kon Francken de volledige eindbalans opmaken. In december dienden nog 4.176 asielzoekers een aanvraag in, het laagste cijfer van het jongste kwartaal. De minderjarigen die begeleiding genieten zijn niet opgenomen in de cijfers.

"Het totaal aantal aanvragen zal dus aanzienlijk hoger komen te liggen. Daar moet ongeveer nog een derde bijkomen, tot ongeveer 48.000", aldus staatssecretaris Francken. Ongeveer 30.000 aanvragen zullen erkend worden.

Francken gaf minister-president Bourgeois een rondleiding in het opvangcentrum in Poelkapelle, samen met burgemeester Alain Wyffels. Ze volgden onder meer een Nederlandse les met enkele jongeren, en namen ruim de tijd om met enkele vluchtelingen te spreken. "Het was de bedoeling om de minister-president en de Vlaamse regering een beeld te schetsen van de situatie, al zijn ze natuurlijk al heel goed op de hoogte", verklaarde Francken. "Toch is het nodig, want de volgende stap is voor Vlaanderen: werk, onderwijs,..."

Zo is er nog een grote uitdaging om jongeren, jonger dan 16 jaar, te laten doorstromen naar jongerencentra en bijzondere jeugdzorg. Francken merkt op dat heel wat jongeren die reeds een erkenning kregen nog steeds in opvangcentra zitten.

De staatssecretaris nam van zijn bezoekje gebruik om centrumdirecteur Sofie Desseyn, die onder meer het centrum in Koksijde opstartte, in de bloemen te zetten, en hij dankte samen met de minister-president alle vrijwilligers. Bourgeois sprak ook zijn waardering uit: "Dit is niet zomaar bed, bad en brood, maar hier wordt echt werk gemaakt van een toegevoegde waarde, op vlak van integratie, inburgering, onderwijs en werk." (Belga/JH)

Op de laatste dag van het jaar kon Francken de volledige eindbalans opmaken. In december dienden nog 4.176 asielzoekers een aanvraag in, het laagste cijfer van het jongste kwartaal. De minderjarigen die begeleiding genieten zijn niet opgenomen in de cijfers. "Het totaal aantal aanvragen zal dus aanzienlijk hoger komen te liggen. Daar moet ongeveer nog een derde bijkomen, tot ongeveer 48.000", aldus staatssecretaris Francken. Ongeveer 30.000 aanvragen zullen erkend worden. Francken gaf minister-president Bourgeois een rondleiding in het opvangcentrum in Poelkapelle, samen met burgemeester Alain Wyffels. Ze volgden onder meer een Nederlandse les met enkele jongeren, en namen ruim de tijd om met enkele vluchtelingen te spreken. "Het was de bedoeling om de minister-president en de Vlaamse regering een beeld te schetsen van de situatie, al zijn ze natuurlijk al heel goed op de hoogte", verklaarde Francken. "Toch is het nodig, want de volgende stap is voor Vlaanderen: werk, onderwijs,..." Zo is er nog een grote uitdaging om jongeren, jonger dan 16 jaar, te laten doorstromen naar jongerencentra en bijzondere jeugdzorg. Francken merkt op dat heel wat jongeren die reeds een erkenning kregen nog steeds in opvangcentra zitten. De staatssecretaris nam van zijn bezoekje gebruik om centrumdirecteur Sofie Desseyn, die onder meer het centrum in Koksijde opstartte, in de bloemen te zetten, en hij dankte samen met de minister-president alle vrijwilligers. Bourgeois sprak ook zijn waardering uit: "Dit is niet zomaar bed, bad en brood, maar hier wordt echt werk gemaakt van een toegevoegde waarde, op vlak van integratie, inburgering, onderwijs en werk." (Belga/JH)